Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

2012-2014 | Kursy perkusyjne ASTAPER


2012-2014

Program kursu intensywnego „Podstawy antropomotoryki i technik scenicznych w grze na instrumentach perkusyjnych” powstał w wyniku obserwacji poczynionych przez nauczycieli gry na perkusji w kilku akademiach muzycznych w Europie. Odpowiadał on wzrastającej potrzebie wprowadzenia do kształcenia zawodowych muzyków nowego podejścia uwzględniającego w równym stopniu problematykę zdrowia zawodowego i świadomości własnego ciała, jak i wymagania współczesnego repertuaru wymagającego użycia głosu, ruchu i świadomości bycia na scenie.
Grupą docelową stanowili studenci i nauczyciele gry na perkusji, a w szerszym zakresie wszyscy zajmujący się wykonawstwem instrumentalnym i edukacją muzyczną.
Program został opracowany jako trzyletni cykl kursów (wykłady, seminaria, ćwiczenia, lekcje indywidualne, pracę własną oraz konsultacje z nauczycielami). Pierwsza edycja miała miejsce w dn. 15-28 lipca 2012.
Istotną część programu stanowiły koncerty, będące praktyczną nauką zawodu, ich omówienie i dyskusje, jak również spotkania ewaluacyjne. W wyniku programu powstał nowy moduł szkoleniowy (sylabus) dotyczący zasad antropomotoryki oraz technik scenicznych w grze na instrumentach perkusyjnych, materiały szkoleniowe (teksty i nagrania), strona internetowa projektu i internetowa platforma komunikacyjna.

fot. Piotr Głuszyński
fot. Piotr Głuszyński
fot. Piotr Głuszyński
fot. Piotr Głuszyński