Katedra Skrzypiec i Altówki


Przez długie lata kierownikiem powstałej w 1961 r. Katedry Skrzypiec i Altówki była wielka, koncertująca skrzypaczka i artystka, jeden z najwybitniejszych pedagogów polskich – prof. Eugenia Umińska. Wykształciła ona plejadę znakomitych skrzypków, laureatów prestiżowych międzynarodowych konkursów muzycznych, rozsławiających polską wiolinistykę na estradach krajowych oraz za granicą.

Obecni profesorowie tytularni : Mieczysław SzlezerKaja Danczowska, Wiesław Kwaśny, Roman Reiner, Magdalena Szczepanowska , Piotr Tarcholik i  Janusz Pisarski  stanowią trzon aktualnej kadry pedagogicznej w Katedrze. Dołączyli do nich wybitni wychowankowie, zarówno wyżej wymienionych, jak i  prof. Zbigniewa Szlezera, prof. Teresy Głąbównej  oraz   doc. Ewy Szubry-Jargoń:  –  dr hab. Robert Kabara,   dr hab. Oriana Masternak, dr Maria Sławek, dr Marek Polański,  dr Maciej Lulek, dr Fabio Salmeri, dr Błażej Kociuban, mgr Aleksandra Kuls-Koziak, mgr Jerzy Mikuliszak, dr hab. Bogusława Hubisz – Sielska, dr hab. Aneta Dumanowska, dr hab. Jacek Dumanowski, dr Maria Shetty, st. wykł. Małgorzata Muzyka-Gołogórska

Najmocniejszą stroną Katedry jest jej wysoko kwalifikowana kadra – 7 pedagogów posiada tytuł naukowy profesora.

Nieporównywalny styl formowania młodych adeptów wiolinistyki jest konsekwentnie kontynuowany przez kolejnych kierowników Katedry Skrzypiec i Altówki prof. Zbigniewa Szlezera, prof. Teresę Głąbównę, prof. Wiesław Kwaśnego oraz prof. Mieczysława Szlezera.

W minionych dziesięcioleciach Katedra zorganizowała szereg koncertów monograficznych, poświęconych wielkim cyklom wiolinistycznym oraz sesje naukowe, seminaria lekcje mistrzowskie, kursy i wystawy okolicznościowe. Tego typu przedsięwzięcia nie miały wcześniej miejsca w historii Uczelni.

Sesje naukowe:

1.  L. van Beethoven – 10 Sonat na skrzypce i fortepian

2.  J. Brahms – Sonaty skrzypcowe oraz altówkowe

3.  J.S. Bach – 6 Sonat i Partit na skrzypce solo

4.  J.S. Bach – 6 Suit wiolonczelowych (wersja na altówkę)

5.  E. Ysaye – 6 Sonat na skrzypce solo op.27

6.  K. Szymanowski – Twórczość skrzypcowa (komplet)

7.  A. Vivaldi – 12 Koncertów skrzypcowych L’estro Armonico

8.  F. Schubert – Sonaty skrzypcowe i altówkowe

9.  R. Schuman – Sonaty skrzypcowe

10. G.F. Telemann 12 Fantazji na skrzypce solo w 275 rocznicę powstania dzieła – sesja naukowa

11. Serenady altówkowe – transkrypcje na zespoły altówkowe

12. Prof. E. Umińska w 100 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci – sesja naukowa, wystawa i koncert     wychowanków

13. Otwarte lekcje mistrzowskie profesorów Katedry – cykl zrealizowany w roku akademickim 2010/11

14. Cykl sesji naukowych prowadzonych przez prof. Krzysztofa Jakowicza: miniatury skrzypcowe, duety   skrzypcowe, Sonaty i Partity J.S. Bacha

15. Sesje naukowe poświęcone utworom skrzypcowym i kameralnym M.Weinberga i G.Bacewicz .

16. Wykonanie przez pedagogów i studentów Katedry wszystkich Sonat na fortepian i skrzypce L.v.Beethovena.

17. Wymiana projektów naukowo – artystycznych z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie  ( cały cykl 12 koncertów L’Estro Armonico op.8 Vivaldiego zrealizowany przez pedagoga, asystentów i studentów jednej klasy skrzypiec – AMKP i wszystkie Sonaty na skrzypce solo E.Ysaye – UMFC ).

18. Ogólnopolskie konferencje naukowe, m.in. “Fenomen rozkwitu brytyjskiej  literatury altówkowej XX w”.

19. Kursy mistrzowskie prowadzone m.in. przez prof. prof.  M. Rezler-Niesiołowską, K.A. Kulkę, J. Staniendę, M. Baranowskiego, J.Kaliszewską, S.Kamasę, J.Kosmalę, R.Lasockiego, K.Jakowicza, K.Węgrzyna, T.Tomaszewskiego, M.Grabarczyka, G.Zhislina, R.Nodela, Danwen Jiang, D.Sitkovetsky’ego, F.Croitoru, H.Zack’a, M.Kopelman’a, E. Schmiedera, R.Azoitei, A. Leon-Ara, T. Zimmermann, L.Ambartsumian’a, I.Petrushevsky’ego.

20. Udział pedagogów Katedry w Letniej Akademii Muzycznej – od pierwszej edycji do chwili obecnej

Wszyscy studenci klas skrzypiec i altówki regularnie uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach orkiestrowych (kameralnych oraz symfonicznych), reprezentując krakowską Akademię w wielu krajach Europy, obu Ameryk oraz Azji. Rokrocznie co najmniej kilkoro z nich otrzymuje laury na międzynarodowych konkursach skrzypcowych i altówkowych. Do chwili obecnej Katedra Skrzypiec i Altówki może się poszczycić ponad setką laureatów ważnych konkursów międzynarodowych. Studenci uczestniczą w kursach mistrzowskich organizowanych przez liczące się ośrodki edukacji wiolinistycznej na całym świecie. Brali i biorą aktywny udział w programie EU  Socrates-Erasmus a następnie LLP Erasmus wykorzystując w pełni szansę na studiowanie w uczelniach partnerskich całej Europy.
Absolwenci opuszczający z tytułem magistra sztuki klasy skrzypiec i altówki legitymują się bardzo wysokim stopniem przygotowania do wykonywania swojego zawodu. Są wszechstronnymi instrumentalistami, posiadają głęboką wiedzę teoretyczną i praktyczną, legitymują się najczęściej również przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w renomowanych zespołach orkiestrowych i kameralnych na całym świecie, podejmują pracę pedagogiczną w zagranicznych i polskich szkołach muzycznych wszystkich szczebli, czy też kontynuują niezwykle trudną karierę solistyczną rozsławiając dobre imie naszej Uczelni i zarazem dając świadectwo o jej bardzo wysokim poziomie nauczania.