Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Katedra Skrzypiec i Altówki


Przez długie lata kierownikiem powstałej w 1961 r. Katedry Skrzypiec i Altówki była wielka, koncertująca skrzypaczka i artystka, jeden z najwybitniejszych pedagogów polskich – prof. Eugenia Umińska. Wykształciła ona plejadę znakomitych skrzypków, laureatów prestiżowych międzynarodowych konkursów muzycznych, rozsławiających polską wiolinistykę na estradach krajowych oraz za granicą.

Obecni profesorowie tytularni: Kaja Danczowska, Bogusława Hubisz-Sielska, Roman Reiner, Mieczysław Szlezer, Magdalena Szczepanowska i Piotr Tarcholik stanowią trzon aktualnej kadry pedagogicznej w Katedrze. Dołączyli do nich wybitni wychowankowie, zarówno wyżej wymienionych, jak i prof. Zbigniewa Szlezera, prof. Teresy Głąbównej, prof. Wiesława Kwaśnego oraz doc. Ewy Szubry-Jargoń:  dr hab. Aneta Dumanowska, dr hab. Jacek Dumanowski, dr hab. Robert Kabara, dr hab. Wojciech Koprowski, dr hab. Oriana Masternak, dr hab Maria Shetty, dr hab. Maria Sławek, dr Błażej Kociuban, dr Maciej Lulek, mgr Aleksander Daszkiewicz, mgr Aleksandra Kuls-Koziak, mgr Jerzy Mikuliszak.

Najmocniejszą stroną Katedry jest jej wysoko kwalifikowana kadra – 7 pedagogów posiada tytuł naukowy profesora.

Nieporównywalny styl formowania młodych adeptów wiolinistyki jest konsekwentnie kontynuowany przez kolejnych kierowników Katedry Skrzypiec i Altówki prof. Zbigniewa Szlezera, prof. Teresę Głąbównę, prof. Wiesław Kwaśnego oraz prof. Mieczysława Szlezera.

W minionych dziesięcioleciach Katedra zorganizowała szereg koncertów monograficznych, poświęconych wielkim cyklom wiolinistycznym oraz sesje naukowe, seminaria lekcje mistrzowskie, kursy i wystawy okolicznościowe. Tego typu przedsięwzięcia nie miały wcześniej miejsca w historii Uczelni.

Sesje naukowe:

1.  L. van Beethoven – 10 Sonat na skrzypce i fortepian

2.  J. Brahms – Sonaty skrzypcowe oraz altówkowe

3.  J.S. Bach – 6 Sonat i Partit na skrzypce solo

4.  J.S. Bach – 6 Suit wiolonczelowych (wersja na altówkę)

5.  E. Ysaye – 6 Sonat na skrzypce solo op.27

6.  K. Szymanowski – Twórczość skrzypcowa (komplet)

7.  A. Vivaldi – 12 Koncertów skrzypcowych L’estro Armonico

8.  F. Schubert – Sonaty skrzypcowe i altówkowe

9.  R. Schuman – Sonaty skrzypcowe

10. G.F. Telemann 12 Fantazji na skrzypce solo w 275 rocznicę powstania dzieła – sesja naukowa

11. Serenady altówkowe – transkrypcje na zespoły altówkowe

12. Prof. E. Umińska w 100 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci – sesja naukowa, wystawa i koncert     wychowanków

13. Otwarte lekcje mistrzowskie profesorów Katedry – cykl zrealizowany w roku akademickim 2010/11

14. Cykl sesji naukowych prowadzonych przez prof. Krzysztofa Jakowicza: miniatury skrzypcowe, duety   skrzypcowe, Sonaty i Partity J.S. Bacha

15. Sesje naukowe poświęcone utworom skrzypcowym i kameralnym M.Weinberga i G.Bacewicz .

16. Wykonanie przez pedagogów i studentów Katedry wszystkich Sonat na fortepian i skrzypce L.v.Beethovena.

17. Wymiana projektów naukowo – artystycznych z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie  ( cały cykl 12 koncertów L’Estro Armonico op.8 Vivaldiego zrealizowany przez pedagoga, asystentów i studentów jednej klasy skrzypiec – AMKP i wszystkie Sonaty na skrzypce solo E.Ysaye – UMFC ).

18. Ogólnopolskie konferencje naukowe, m.in. “Fenomen rozkwitu brytyjskiej  literatury altówkowej XX w”.

19. Kursy mistrzowskie prowadzone m.in. przez prof. prof.  M. Rezler-Niesiołowską, K.A. Kulkę, J. Staniendę, M. Baranowskiego, J.Kaliszewską, S.Kamasę, J.Kosmalę, R.Lasockiego, K.Jakowicza, K.Węgrzyna, T.Tomaszewskiego, M.Grabarczyka, G.Zhislina, R.Nodela, Danwen Jiang, D.Sitkovetsky’ego, F.Croitoru, H.Zack’a, M.Kopelman’a, E. Schmiedera, R.Azoitei, A. Leon-Ara, T. Zimmermann, L.Ambartsumian’a, I.Petrushevsky’ego.

20. Udział pedagogów Katedry w Letniej Akademii Muzycznej – od pierwszej edycji do chwili obecnej

Wszyscy studenci klas skrzypiec i altówki regularnie uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach orkiestrowych (kameralnych oraz symfonicznych), reprezentując krakowską Akademię w wielu krajach Europy, obu Ameryk oraz Azji. Rokrocznie co najmniej kilkoro z nich otrzymuje laury na międzynarodowych konkursach skrzypcowych i altówkowych. Do chwili obecnej Katedra Skrzypiec i Altówki może się poszczycić ponad setką laureatów ważnych konkursów międzynarodowych. Studenci uczestniczą w kursach mistrzowskich organizowanych przez liczące się ośrodki edukacji wiolinistycznej na całym świecie. Brali i biorą aktywny udział w programie EU  Socrates-Erasmus a następnie LLP Erasmus wykorzystując w pełni szansę na studiowanie w uczelniach partnerskich całej Europy.
Absolwenci opuszczający z tytułem magistra sztuki klasy skrzypiec i altówki legitymują się bardzo wysokim stopniem przygotowania do wykonywania swojego zawodu. Są wszechstronnymi instrumentalistami, posiadają głęboką wiedzę teoretyczną i praktyczną, legitymują się najczęściej również przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w renomowanych zespołach orkiestrowych i kameralnych na całym świecie, podejmują pracę pedagogiczną w zagranicznych i polskich szkołach muzycznych wszystkich szczebli, czy też kontynuują niezwykle trudną karierę solistyczną rozsławiając dobre imie naszej Uczelni i zarazem dając świadectwo o jej bardzo wysokim poziomie nauczania.