Katedra Skrzypiec i Altówki


Historia i działalność

Przez długie lata kierownikiem powstałej w 1961 r. Katedry Skrzypiec i Altówki była wielka, koncertująca skrzypaczka i artystka, jeden z najwybitniejszych pedagogów polskich – prof. Eugenia Umińska. Wykształciła ona plejadę znakomitych skrzypków, laureatów prestiżowych międzynarodowych konkursów muzycznych, rozsławiających polską wiolinistykę na estradach krajowych oraz za granicą.

Obecni profesorowie: Kaja Danczowska, Wiesław Kwaśny, Roman Reiner, i Janusz Pisarski stanowią trzon aktualnej kadry pedagogicznej w Katedrze. Dołączyli do nich wybitni wychowankowie, zarówno wyżej wymienionych, jak i  prof. Zbigniewa Szlezera oraz doc. Ewy Szubry-Jargoń – prof. Mieczysław Szlezer, doc. Barbara Śliwicka-Wysocka, dr hab. Robert Kabara, dr Maciej Lulek, dr hab. Jacek Dumanowski, st.wykł. Bogumiła Hordziej-Mucharska, st. wykł. Małgorzata Muzyka-Gołogórska, dr Małgorzata Staszewska, dr hab.Aneta Dumanowska dr Oriana Masternak

Najmocniejszą stroną Katedry jest jej wysoko kwalifikowana kadra –

6 pedagogów posiada tytuł naukowy profesora.

Nieporównywalny styl formowania młodych adeptów wiolinistyki jest konsekwentnie kontynuowany przez kolejnych kierowników Katedry Skrzypiec i Altówki prof. Zbigniewa Szlezera, prof. Teresę Głąbównę, prof. Wiesław Kwaśnego oraz prof. Mieczysława Szlezera.

W minionych dziesięcioleciach Katedra zorganizowała szereg koncertów monograficznych, poświęconych wielkim cyklom wiolinistycznym oraz sesje naukowe, seminaria lekcje mistrzowskie, kursy i wystawy okolicznościowe. Tego typu przedsięwzięcia nie miały wcześniej miejsca w historii Uczelni:

1.  L. van Beethoven – 10 Sonat na skrzypce i fortepian

2.  J. Brahms – Sonaty skrzypcowe oraz altówkowe

3.  J.S. Bach – 6 Sonat i Partit na skrzypce solo

4.  J.S. Bach – 6 Suit wiolonczelowych (wersja na altówkę)

5.  E. Ysaye – 6 Sonat na skrzypce solo op.27

6.  K. Szymanowski – Twórczość skrzypcowa (komplet)

7.  A. Vivaldi – 12 Koncertów skrzypcowych L’estro Armonico

8.  F. Schubert – Sonaty skrzypcowe i altówkowe

9.  R. Schuman – Sonaty skrzypcowe

10. G.F. Telemann 12 Fantazji na skrzypce solo w 275 rocznicę powstania dzieła – sesja naukowa

11. Serenady altówkowe – transkrypcje na zespoły altówkowe

12. Prof. E. Umińska w 100 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci – sesja naukowa, wystawa i koncert     wychowanków

13. Otwarte lekcje mistrzowskie profesorów Katedry – cykl zrealizowany w roku akademickim 2010/11

14. Cykl sesji naukowych prowadzonych przez prof. Krzysztofa Jakowicza: miniatury skrzypcowe, duety   skrzypcowe, Sonaty i Partity J.S. Bacha

15. Kursy mistrzowskie prowadzone m.in. przez prof. prof. G.Zhislina, M. Rezler-Niesiołowską, K.A. Kulkę, J. Staniendę, R.Nodela, M. Baranowskiego, Danwen Jiang, J.Kaliszewską, S.Kamasę

16. Udział pedagogów Katedry w Letniej Akademii Muzycznej – od pierwszej edycji do chwili obecnej

Wszyscy studenci klas skrzypiec i altówki regularnie uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach orkiestrowych (kameralnych oraz symfonicznych), reprezentując krakowską Akademię w wielu krajach Europy, obu Ameryk oraz Azji. Rokrocznie co najmniej kilkoro z nich otrzymuje laury na międzynarodowych konkursach skrzypcowych i altówkowych. Do chwili obecnej Katedra Skrzypiec i Altówki może się poszczycić ponad setką laureatów ważnych konkursów międzynarodowych. Studenci uczestniczą w kursach mistrzowskich organizowanych przez liczące się ośrodki edukacji wiolinistycznej na całym świecie. Brali i biorą aktywny udział w programie EU  Socrates-Erasmus a następnie LLP Erasmus wykorzystując w pełni szansę na studiowanie w uczelniach partnerskich całej Europy.
Absolwenci opuszczający z tytułem magistra sztuki klasy skrzypiec i altówki legitymują się bardzo wysokim stopniem przygotowania do wykonywania swojego zawodu. Są wszechstronnymi instrumentalistami, posiadają głęboką wiedzę teoretyczną i praktyczną, legitymują się najczęściej również przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich znajduje zatrudnienie w renomowanych zespołach orkiestrowych i kameralnych na całym świecie, podejmują pracę pedagogiczną w zagranicznych i polskich szkołach muzycznych wszystkich szczebli, czy też kontynuują niezwykle trudną karierę solistyczną rozsławiając dobre imie naszej Uczelni i zarazem dając świadectwo o jej bardzo wysokim poziomie nauczania.