SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
–  dla specjalności gra na gitarze klasycznej: czytanie a vista – egzamin praktyczny i egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny
– dla specjalności gra na harfie: egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający

egzamin z kształcenia słuchu ( dla specjalności Gra na gitarze klasycznej)
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Programy egzaminów praktycznych dla poszczególnych specjalności:

Gra na gitarze klasycznej

 • Forma cykliczna
 • Dwie etiudy
 • Utwór renesansowy lub barokowy
 • Utwór dowolny

Program (ok. 25 minut) należy wykonać z pamięci.

Gra na harfie

 • Etiuda
 • Forma cykliczna
 • Utwór dowolny

Program (ok. 25 minut) należy wykonać z pamięci.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

dodatkowo dla specjalności gra na harfie: Egzamin uzupełniający: studia orkiestrowe

Etap II: Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Programy egzaminów praktycznych dla poszczególnych specjalności:

Gra na gitarze klasycznej

 • Forma cykliczna
 • Dwie etiudy
 • Utwór dowolny

Program (ok. 30 minut) należy wykonać z pamięci. Dopuszcza się wykonanie utworu z towarzyszeniem zespołu kameralnego.

Gra na harfie

Kandydat wykonuje obowiązkowy program oraz 2 dowolnie wybrane pozycje z poniższej listy studiów orkiestrowych.

 • Etiuda
 • Dwie formy cykliczne
 • Utwór dowolny

Program (ok. 30 minut) należy wykonać z pamięci. Dopuszcza się wykonanie utworu z towarzyszeniem zespołu kameralnego.