SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I:
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Etap II:
Egzamin uzupełniający
– czytanie a vista – egzamin praktyczny
– egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny
– kształcenie słuchu – egzamin ustny

Kandydaci mogą wystąpić z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej lub sekcji rytmicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego, po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych.

Programy egzaminów praktycznych dla poszczególnych specjalności:

Gra na fortepianie
Znacząca forma z zakresu literatury fortepianowej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym:
• jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium, w dowolnej stylistyce jazzowej.
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na kontrabasie
• dowolny utwór z zakresu literatury klasycznej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na flecie poprzecznym, gra na saksofonie, gra na trąbce
• koncert lub utwór dowolny z zakresu literatury klasycznej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na puzonie
• koncert lub utwór dowolny z zakresu literatury klasycznej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na perkusji i instrumentach perkusyjnych
• dwa utwory lub etiudy werblowe, o różnej stylistyce (klasycznej i rudymentarnej)
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na gitarze
• utwór solo z zakresu literatury klasycznej z programu szkoły muzycznej II stopnia
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

*Na czas egzaminu komisja zapewnia aplikantom gitarę klasyczną.

Gra na gitarze basowej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na skrzypcach
• dowolny utwór z zakresu literatury klasycznej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Specjalność: aranżacja i kompozycja jazzowa

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
• prezentacja trzech własnych kompozycji lub aranżacji w formacie PDF z dołączonym nagraniem audio w formacie MP3 (wykonanie na żywo bądź symulacja komputerowa),
• gra na instrumencie głównym: wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją, z towarzyszeniem sekcji rytmicznej.

Etap II:
• gra na fortepianie (jeśli nie jest instrumentem głównym): wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją solo lub z towarzyszeniem sekcji rytmicznej
• realizacja podanego przebiegu harmonicznego na fortepianie
• kształcenie słuchu: ćwiczenia melodyczno-rytmiczne
• harmonia: realizacja modulacji oraz innych połączeń akordowych
• rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny.