SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA

Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są wiedza z zakresu teorii muzyki oraz umiejętności warsztatowe na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II stopnia.

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Dla jazzowych specjalności instrumentalnych:

Etap I.
Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny (program egzaminu należy wykonać z pamięci)

Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Kandydaci mogą wystąpić z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej lub sekcji rytmicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych.

Etap II.
Egzaminy uzupełniające (dot. wszystkich specjalności instrumentalnych)

  • czytanie a vista – egzamin praktyczny;
  • egzamin klauzurowy (samodzielne przygotowanie wskazanego utworu) – praktyczny;
  • kształcenie słuchu – egzamin ustny.

 

Dla specjalności aranżacja i kompozycja jazzowa:

Etap I.
Egzamin kierunkowy
Prezentacja warsztatu kompozytorskiego i aranżerskiego – egzamin ustny

Egzamin uzupełniający
Rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Etap II.
Egzaminy uzupełniające (dot. specjalności aranżacja i kompozycja jazzowa)

  • Kształcenie słuchu – egzamin ustny;
  • Gra na fortepianie (jeśli fortepian jazzowy nie jest instrumentem podstawowym): wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją solo lub z towarzyszeniem sekcji rytmicznej;
  • Harmonia – egzamin praktyczny.

Kandydaci mogą wystąpić z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej lub sekcji rytmicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych.

 

Programy egzaminów praktycznych
dla poszczególnych specjalności instrumentalnych:

Gra na fortepianie
• wykonanie utworu (znaczącej formy*) z zakresu klasycznej literatury fortepianowej na poziomie średniej szkoły muzycznej;
• wykonanie trzech zróżnicowanych utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), oraz utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

* znacząca forma = np. sonata, koncert (lub część), scherzo, ballada lub podobne, bądź cykl małych form (kilka preludiów, inwencji Bacha etc..)

Gra na kontrabasie
• wykonanie dowolnej etiudy z zakresu klasycznej literatury kontrabasowej na poziomie średniej szkoły muzycznej, arco lub pizzicato (np. Wiktor Gadziński „Wybór etiud na kontrabas”, cz. 1-3.);

• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.
Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na flecie
• wykonanie utworu z zakresu literatury muzyki klasycznej jak: część koncertu lub sonaty, lub jedna etiuda z dowolnego zeszytu „Wybór etiud na flet” Feliksa Tomaszewskiego. Utwór z zakresu literatury klasycznej powinien eksponować umiejętności techniczne i muzykalność kandydata;

• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory w części jazzowej należy wykonać z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na trąbce
• wykonanie jednej etiudy Arban Characteristic Studies (nr. 1 lub nr. 6) w tempie nie wolniejszym niż 60 bpm;
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na saksofonie
• wykonanie wybranej etiudy ze zbioru Intermediate Jazz Conception for Saxophone – Lennie Niehaus;
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo: blues, ballada (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory w części jazzowej należy wykonać z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na puzonie
• wykonanie dwóch etiud o zróżnicowanym tempie i charakterze z zeszytu etiud – Melodious Etudes for Trombone – Joannes Rochut (część 1);
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na perkusji i instrumentach perkusyjnych
• wykonanie dwóch utworów lub etiud werblowych o różnej stylistyce (klasycznej i rudymentarnej) o różnej stylistyce (klasycznej i rudymentarnej)
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na gitarze
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Co najmniej jeden utwór musi być wykonany w trio z perkusją i kontrabasem bez dodatkowego instrumentu harmonicznego (jak np. fortepian).

Gra na gitarze basowej
• wykonanie dowolnej części suity wiolonczelowej J.S. Bacha G-dur nr 1 lub d-moll nr 2;
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

Gra na skrzypcach
• wykonanie dowolnego utworu z zakresu literatury klasycznej
• wykonanie trzech utworów w konwencji jazzowej z improwizowanym solo, w tym: jeden na formie bluesa, jeden balladowy (w tempie do 80 bpm), utwór szybki lub w tempie medium w dowolnej stylistyce jazzowej.

Wszystkie utwory wykonane z towarzyszeniem sekcji rytmicznej, w tym 2 powinny być publikowanymi standardami.

 

Program egzaminów praktycznych
dla specjalności aranżacja i kompozycja jazzowa:

Etap I. Egzamin kierunkowy
Prezentacja trzech utworów, w tym:
– dwóch własnych aranżacji
– jednej własnej kompozycji na dowolny skład instrumentalny.

Aranżacje powinny mieć charakter nawiązujący do stylistyki jazzowej, jedna z nich powinna być aranżacją standardu jazzowego na zespół zawierający sekcję rytmiczną i min. 4 instrumenty dęte. Może to być także aranżacja na Big Band, a druga aranżacją dowolnego utworu w opracowaniu na zespół złożony z sekcji rytmicznej oraz min. 3 całkowicie dowolnych instrumentów (uwzględniając glos ludzki).
Utwory powinny mieć minimalny czas trwania 3 minuty.
Utworu powinny mieć format pełnej partytury (każdy instrument na własnej pięciolinii) w pliku PDF. Dodatkowo należy dołączyć wyciąg z partytury (także PDF). Na egzamin zaleca się przynieść wydrukowane utwory.
Do każdego utworu należy dołączyć nagranie w formacie mp3 (wykonane na żywo bądź jako symulacja komputerowa),

• Gra na instrumencie podstawowym: wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją, z towarzyszeniem sekcji rytmicznej;

• Rozmowa kwalifikacyjna — egzamin ustny z elementami znajomości teorii muzyki.

Etap II.
kształcenie słuchu: ćwiczenia melodyczno-rytmiczno-harmoniczne;

gra na fortepianie (jeśli nie jest instrumentem głównym): wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją solo lub z towarzyszeniem sekcji rytmicznej;

harmonia: realizacja podanego przebiegu harmonicznego na fortepianie oraz realizacja modulacji oraz innych połączeń akordowych