SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I. Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
czytanie a vista – egzamin praktyczny

Etap II. Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Programy egzaminów praktycznych dla poszczególnych specjalności:

Gra na klawesynie

Kandydat może wykonać program na klawesynie, fortepianie lub organach.
Program dla zdających na klawesynie:

 • Dowolny utwór (lub utwory) J.S. Bacha (ok. 10 minut);
 • Dowolny utwór (lub utwory) klawesynistów francuskich;
 • Dwie sonaty D. Scarlattiego lub utwór o charakterze wirtuozowskim;
 • Utwór dowolny.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Program dla zdających na fortepianie:

 • Dowolny utwór (lub utwory) J.S. Bacha (ok. 10 minut);
 • D. Scarlatti – dwie sonaty;
 • Sonata klasyczna;
 • Utwór dowolny.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Program dla zdających na organach:

 • Utwór przedbachowski (większa forma z zakresu szkoły północnoniemieckiej)
 • J.S. Bach – Preludium i fuga lub Toccata i fuga lub Fantazja i fuga
 • Utwór dziewiętnastowieczny lub dwudziestowieczny

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Akademia nie zapewnia pomocy rejestratora.

Gra na lutni

Kandydat może wykonać program na instrumencie lutniowym (lutnia renesansowa lub barokowa, gitara renesansowa lub barokowa, arcylutnia, teorba/chitarrone) lub na gitarze klasycznej.

Program dla zdających na lutni:

kandydat powinien przedstawić program z repertuarem renesansowym lub barokowym odpowiednim dla danego instrumentu (nie jest wymagane użycie więcej niż jednego instrumentu).

Program dla zdających na gitarze klasycznej:

• gitarowa transkrypcja barokowej suity/sonaty;
• kompozycja XIX-wieczna;
• utwór dowolny (jeśli dwie powyższe pozycje nie wypełniły 20 minut).

Program trwający ok. 20 minut może być wykonany z pamięci lub z nut/tabulatur

Gra na skrzypcach barokowych

Kandydat może wykonać program na skrzypcach barokowych lub współczesnych.

 • Dwie kontrastujące części dowolnej osiemnastowiecznej sonaty, suity lub fantazji na skrzypce z basso continuo;
 • Dwie części dowolnej osiemnastowiecznej sonaty, partity lub fantazji na skrzypce solo;
 • Utwór dowolnie wybrany przez kandydata.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na wiolonczeli barokowej

Kandydat może wykonać program na wiolonczeli historycznej lub współczesnej.

Program dla zdających na wiolonczeli barokowej:

 • J.S. Bach – dowolna część jednej ze suit na wiolonczelę solo;
 • sonata barokowa;
 • dowolny utwór (lub jego część) wybrany przez kandydata.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Program dla zdających na wiolonczeli współczesnej:

 • J.S. Bach – dowolna część jednej ze suit na wiolonczelę solo;
 • sonata barokowa lub klasyczna;
 • etiuda lub kaprys (J. Dotzauer, J. Duport, D. Popper, A. Piatti, A. Franchomme);
 • dowolny utwór (lub jego część) wybrany przez kandydata.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na violi da gamba

Kandydat może wykonać program na violi da gamba, wiolonczeli barokowej lub współczesnej.
Program dla zdających na violi da gamba:

 • Co najmniej dwa dowolne utwory lub co najmniej dwie dowolne części wieloczęściowego utworu francuskiego (XVII-XVIII w.);
 • Jeden dowolny utwór niemiecki (XVII-XVIII w.);
 • Jeden dowolny utwór angielski (XVII-XVIII w.).

Program dla zdających na wiolonczeli barokowej lub współczesnej:

 • Co najmniej dwa dowolne utwory lub co najmniej dwie dowolne części wieloczęściowego utworu francuskiego (XVII-XVIII w.);
 • Jeden dowolny utwór niemiecki (XVII-XVIII w.);
 • Jeden dowolny utwór włoski (XVII-XVIII w.).

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na flecie traverso

Kandydat może wykonać program na flecie traverso lub flecie współczesnym.

Program dla zdających na flecie traverso:

 • Fantazja G.Ph. Telemanna lub kaprys J.J. Quantza („Capricen, Fantasien…”) na flet solo;
 • Sonata metodyczna G. Ph. Telemanna (I i II część);
 • Dowolna osiemnastowieczna suita lub sonata z basso continuo.

Program dla zdających na flecie współczesnym:

 • Fantazja G.Ph. Telemanna;
 • Sonata lub suita barokowa z basso continuo;
 • I część koncertu fletowego (barokowy lub klasyczny).

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na flecie prostym

Kandydat powinien wykonać program na flecie prostym.

 • osiemnastowieczna sonata lub suita z towarzyszeniem basso continuo (np. F. Barsanti, G.Ph. Telemann, G.F. Händel, A.D. Philidor, J.M. Hotteterre);
 • utwór dowolnie wybrany przez kandydata (solowy lub z akompaniamentem).

Program (ok. 20 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na oboju barokowym

Kandydat może wykonać program na oboju barokowym lub współczesnym.

 • dowolna suita lub sonata barokowa z towarzyszeniem z basso continuo;
 • I część koncertu na obój kompozytora XVIII-wiecznego;
 • utwór dowolny.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na trąbce naturalnej

Program należy wykonać na trąbkach historycznych lub trąbkach in B, C, Es.

 • dwie części koncertu barokowego lub klasycznego, lub sonata barokowa;
 • wybrane części suity barokowej.

Program (ok. 25 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I. Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Etap II. Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Programy egzaminów praktycznych dla poszczególnych specjalności:

Gra na klawesynie

 • Jeden utwór szesnasto- lub siedemnastowieczny (np. wirginaliści angielscy, J.J. Froberger lub G. Frescobaldi);
 • Dowolny wybór części z siedemnasto- lub osiemnastowiecznej suity francuskiej;
 • Dowolny utwór J.S. Bacha;
 • Utwór dowolny.

Program (ok. 30 minut) można wykonać na klawesynie z pamięci lub z nut. Ponadto: Kandydat otrzyma do przygotowania w ciągu 30 minut i wykonania z zapewnionym przez Akademię instrumentalistą basso continuo do dwóch kontrastujących części zaczerpniętych z osiemnastowiecznych sonat w stylu włoskim, francuskim lub niemieckim z nieskomplikowanym cyfrowaniem.

Gra na fortepianie historycznym

Dowolny, zróżnicowany program dla kandydatów zdających egzamin na fortepianie, fortepianie historycznym lub klawesynie powinien zawierać:
– co najmniej jedną całą sonatę klasyczną;
– inną formę, np. fantazję lub cykl wariacyjny.

Program (ok. 30 minut) można zaprezentować z pamięci lub z nut. Przynajmniej jedną pozycję z całego programu należy obowiązkowo wykonać na fortepianie historycznym.

Gra na lutni

Kandydat powinien wykonać program na instrumencie historycznym z rodziny lutni – dowolnie: na lutni renesansowej lub barokowej, na gitarze renesansowej lub barokowej, arcylutni lub teorbie/chitarrone.

Kandydat powinien przedstawić program z repertuarem renesansowym lub barokowym odpowiednim dla danego instrumentu (nie jest wymagane użycie więcej niż jednego instrumentu).

Program trwający ok. 25 min. może być wykonany z pamięci lub z nut/tabulatury.

Gra na skrzypcach barokowych

Kandydat powinien wykonać program na skrzypcach barokowych

 • Dowolna sonata, suita lub fantazja siedemnastowieczna;
 • Dwie kontrastujące części osiemnastowiecznego utworu na skrzypce solo (np. J.S. Bach, J. Roman, G.Ph. Telemann);
 • Jeden utwór osiemnastowieczny z towarzyszeniem klawesynu;
 • Utwór dowolnie wybrany przez kandydata.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na wiolonczeli barokowej

Kandydat może wykonać program na wiolonczeli historycznej lub współczesnej.

Program dla zdających na wiolonczeli barokowej:

 • siedemnastowieczny utwór solowy lub z b.c.;
 • J.S. Bach – dwie części jednej ze suit na wiolonczelę solo;
 • osiemnastowieczna sonata z b.c.;
 • utwór wybrany przez kandydata.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Program dla zdających na wiolonczeli współczesnej:

 • J.S. Bach – dwie części jednej z suit na wiolonczelę solo;
 • sonata barokowa lub klasyczna;
 • utwór wybrany przez kandydata.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na violone

Kandydat może wykonać program na violone, violi da gamba, wiolonczeli barokowej lub współczesnej lub na kontrabasie.

Program dla zdających na violone, violi da gamba, wiolonczeli barokowej i współczesnej:

 • Dwie siedemnastowieczne włoskie diminucje na instrument basowy;
 • Utwór lub utwory dowolne;
 • Basso continuo dwóch arii z kantat J. S. Bacha (BWV 7/2 i 62/4) na bas solo i basso continuo z solistą zapewnionym przez Akademię i akompaniamentem klawesynowym.

Program dla zdających na kontrabasie:

 • Dwa ricercary D. Ortiza na instrument basowy;
 • Utwór lub utwory dowolne;
 • Basso continuo dwóch arii z kantat J.S. Bacha (BWV 7/2 i 62/4) na bas solo i basso continuo z solistą zapewnionym przez Akademię i akompaniamentem klawesynowym.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na violi da gamba

Program powinien zawierać oryginalne utwory na violę da gamba solo i z akompaniamentem.
Charakter utworów powinien być zróżnicowany. W programie powinny się znaleźć:

 • Utwór oparty na technice wariacyjnej;
 • Suita barokowa kompozytora francuskiego;
 • Utwór kompozytora niemieckiego;
 • Utwór lub utwory dowolne.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na flecie traverso

Kandydat powinien wykonać program na flecie traverso.

 • J. Hotteterre le Romain – wybrana suita z I lub II księgi Pièces pour la flûte traversière;
 • Fantazja G.Ph. Telemanna;
 • Dowolna sonata fletowa z kręgu muzyki niemieckiej lub włoskiej XVIII w.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na flecie prostym

Kandydat winien wykonać program na flecie prostym.

 • dowolny utwór siedemnastowieczny lub osiemnastowieczny z towarzyszeniem basso continuo;
 • dwie kontrastujące części koncertu (np. A. Vivaldi, G. Telemann, J.F. Fasch, Ch. Graupner);
 • utwór skomponowany po roku 1960 zawierający rozszerzone techniki wykonawcze (np. M. Shinohara: Fragmente, R. Hirose: Meditation, W. Jeths: The Conspiracy of CC).

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na oboju barokowym

Kandydat powinien wykonać program na oboju barokowym.

 • Dwie kontrastujące części z sonaty z kręgu muzyki włoskiej;
 • Dwie kontrastujące części z sonaty lub suity z kręgu muzyki francuskiej;
 • Pierwsza część koncertu na obój kompozytora osiemnastowiecznego;
 • Utwór lub utwory dowolne.

Program (ok. 30 minut) można wykonać z pamięci lub z nut.

Gra na trąbce naturalnej

 • Dwie części koncertu barokowego lub klasycznego, lub sonata barokowa;
 • Wybrane części suity barokowej.

Program należy wykonać na trąbkach historycznych lub trąbkach współczesnych in B, C, Es. Program można wykonać z pamięci lub z nut.