SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy – do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Etap II: Egzamin uzupełniający
– czytanie a vista – egzamin praktyczny
– egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Program egzaminu praktycznego:

Gra na perkusji

  • Dwie etiudy werblowe: klasyczna i rudymentarna
  • Etiuda lub utwór na 4 kotły
  • Utwór na marimbę lub wibrafon, techniką 4-pałkową
  • Utwór na zestaw instrumentów perkusyjnych (multiperkusja)

Długość programu nie może przekraczać 30 minut


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny
Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Program egzaminu praktycznego:

Gra na perkusji

  • Utwór dowolny na zestawie instrumentów perkusyjnych (multiperkusja)
  • Utwór dowolny na instrumencie melodycznym, o odpowiednim stopniu trudności, solowy lub z akompaniamentem
  • Utwór koncertowy na 4 kotłach

Program ok. 25-30 minut.