PRIhME


1.09.2020 – 31.08.2023

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie jest jednym z partnerów projektu PRIhME (Power Relations in Higher Music Education), realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest przybliżenie środowiskom uczelni muzycznych problematyki nierówności w relacjach pomiędzy różnymi grupami społeczności akademickiej. Poza tym projekt upowszechnia związane z tym zagadnieniem metodologie i narzędzia oraz uzmysławia, że na co dzień utrwalane są pewne normy, które sprzyjają nierównościom w uczelniach wyższych.

Projekt ma zachęcić instytucje szkolnictwa wyższego do refleksji nad podobnymi kwestiami w ich własnych strukturach oraz usprawnienie dotychczasowych mechanizmów działania i wypracowanie kodeksu dobrych praktyk w kształtowaniu właściwych relacji władzy w uczelniach muzycznych.

Partnerami projektu PRIhME są:

  • Royal Irish Academy of Music (lider projektu)
  • Popakademie Baden-Württemberg GmbH, Niemcy
  • Universitat für Musik Und Darstellende Kunst Graz (KUG), Austria
  • Musikene Centro Superior de Música del País, Vasco/Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia, Hiszpania
  • Saint Louis Music Center Srl, Włochy
  • Sveuciliste u Zagrebu, Chorwacja
  • Lunds Universitet, Szwecja
  • Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Polska
  • Partner stowarzyszony: Kharkiv I. P. Kotlyarevsky National University of Arts (Ukraina).

Całość projektu koordynuje the Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Belgia.

W projekcie biorą udział osoby z różnych grup akademickich: nauczyciele, pracownicy administracji, doktoranci i studenci, którzy spotykają się na zgromadzeniach, dzięki czemu możliwe jest zróżnicowane spojrzenie na problematykę relacji władzy. Tematy poruszane na zgromadzeniach to między innymi:
– czym są relacje władzy w instytucjach wyższego szkolnictwa muzycznego,
– płeć i orientacja seksualna,
– tło społeczno-ekonomiczne i specjalne potrzeby,
– standardy artystyczne.

W lutym 2020 roku projekt uzyskał dofinansowanie z irlandzkiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+ w kwocie 391,088.00 EUR.

Projekt trwa od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje o projekcie: https://aec-music.eu/project/prihme-2020-2023-erasmus-strategic-partnership/