SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
– czytanie a vista – egzamin praktyczny
– egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Programy egzaminów praktycznych:

Gra na wiolonczeli

 • Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy
 • Dwie etiudy zróżnicowane problemowo
 • Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej – zróżnicowane charakterem
 • Fragment dowolnej Suity na wiolonczelę solo J.S. Bacha
 • Koncert wiolonczelowy – I lub II i III część

Program (ok. 30 min) należy wykonać z pamięci.

Gra na kontrabasie

 • Gamy i pasaże w trzech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji)
 • Dwie etiudy zróżnicowane problemowo
 • Dwie kontrastujące części sonaty
 • Koncert kontrabasowy – I lub II i III część
 • Utwór dowolny (niecykliczny).

Program (ok. 25 min) należy wykonać z pamięci.

Gra na fidelach kolanowych

Kandydat wykonuje program na skrzypcach, altówce lub wiolonczeli.

 • Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy
 • Dwie etiudy lub kaprysy zróżnicowane problemowo
 • Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej – zróżnicowane charakterem
 • Fragment dowolnej Suity lub Partity solo J.S. Bacha
 • Koncert – I część z własną kadencją

Program (ok. 30 min) należy wykonać z pamięci.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
Egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
– czytanie a vista – egzamin praktyczny
– egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Programy egzaminów praktycznych:

Gra na wiolonczeli

 • J.S. Bach – Preludium z dowolnej Suity na wiolonczelę solo
 • Sonata – do wyboru: P. Locatelli, G. Valentini, F. Francoeur, L. Boccherini, J.B. Breval: Sonata G-dur, do wyboru
 • Koncert – J. Haydn C-dur I część lub dowolny koncert L. Boccheriniego – I część z kadencją
 • Kaprys lub Etiuda: D. Popper op. 73, A. Piatti, A.F. Servais, N. Paganini.

Program (ok. 40 min) należy wykonać z pamięci.

Gra na kontrabasie

 • I część koncertu: D. Dragonetti, J.M. Sperger lub J.B. Vanhal, K.D. von Dittersdorf
 • Dwie kontrastujące części sonaty: G.F. Haendel, H. Eccles lub J.M. Sperger, J.S. Bach, G.Ph. Telemann
 • Dowolny kaprys
 • Utwór dowolny

Program (ok. 25 min)  należy wykonać z pamięci.

Gra na fidelach kolanowych

 • Umiejętność gry na przynajmniej jednej fideli kolanowej pochodzącej z dowolnego kontynentu i kultury muzycznej świata. Np: suce biłgorajskiej, fideli płockiej, gadułce, lirze kreteńskiej, rebabie, kemancze, sarangi, morin-hur, er-hu itp. (dozwolone są także eksperymentalne fidele kolanowe tworzone współcześnie np. wspak, tar-hu itp.)

Repertuar:

 • skala związana z naturą wybranej fideli i jej przynależnością kulturową
 • jeden utwór solowy należący do tradycji ludowej lub klasycznej dowolnej kultury świata
 • jeden utwór z akompaniamentem rytmicznym należący do tradycji ludowej dowolnej kultury świata
 • jeden utwór ludowy należący do tradycji polskiej (oberek, mazurek)
 • jeden utwór oparty o rytmikę nieparzystą (5/4 lub 7/4 lub 9/4 lub 11/4), improwizacja melodyczna na temat fragmentu muzycznego poznanego podczas egzaminu

Program należy wykonać z pamięci.