SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający

 •  czytanie a vista – egzamin praktyczny;
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Programy egzaminów praktycznych:

Gra na wiolonczeli

 • Etiuda lub kaprys;
 • Dowolna część z wybranej Suity na wiolonczelę solo J.S. Bacha;
 • Dwie części (zróżnicowane charakterem) sonaty barokowej lub przedklasycznej lub I część koncertu wiolonczelowego.

Program należy wykonać z pamięci.

Gra na kontrabasie

 • Gamy i pasaże w trzech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji);
 • Dwie etiudy zróżnicowane problemowo;
 • Dwie kontrastujące części sonaty;
 • Koncert kontrabasowy – I lub II i III część;
 • Utwór dowolny (niecykliczny).

Program (ok. 25 min) należy wykonać z pamięci.

Gra na fidelach kolanowych

Kandydat wykonuje program na skrzypcach, altówce lub wiolonczeli.

 • Gamy i pasaże w czterech oktawach (kilka zróżnicowanych sposobów artykulacji), interwały: tercje, sekty, oktawy;
 • Dwie etiudy lub kaprysy zróżnicowane problemowo;
 • Dwie części sonaty barokowej lub przedklasycznej – zróżnicowane charakterem;
 • Fragment dowolnej suity lub partity solo J.S. Bacha;
 • Koncert – I część z własną kadencją.

Program (ok. 30 min) należy wykonać z pamięci.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy
Egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający

 • czytanie a vista – egzamin praktyczny;
 • egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Programy egzaminów praktycznych:

Gra na wiolonczeli

 • J.S. Bach – preludium z dowolnej suity na wiolonczelę solo;
 • Kaprys lub Etiuda: D. Popper op. 73, A. Piatti, A.F. Servais, N. Paganini;
 • Dwie kontrastujące części sonaty;
 • I część koncertu wiolonczelowego.

Program należy wykonać z pamięci.

Gra na kontrabasie

 • I część koncertu: D. Dragonetti, J.M. Sperger lub J.B. Vanhal, K.D. von Dittersdorf;
 • Dwie kontrastujące części sonaty: G.F. Haendel, H. Eccles lub J.M. Sperger, J.S. Bach, G.Ph. Telemann;
 • Dowolny kaprys;
 • Utwór dowolny.

Program (ok. 25 min)  należy wykonać z pamięci.

Gra na fidelach kolanowych

 • Umiejętność gry na przynajmniej jednej fideli kolanowej pochodzącej z dowolnego kontynentu i kultury muzycznej świata. Np. suce biłgorajskiej, fideli płockiej, gadułce, lirze kreteńskiej, rebabie, kemancze, sarangi, morin-hur, er-hu itp. (dozwolone są także eksperymentalne fidele kolanowe tworzone współcześnie np. wspak, tar-hu itp.).

Repertuar:

 • skala związana z naturą wybranej fideli i jej przynależnością kulturową;
 • jeden utwór solowy należący do tradycji ludowej lub klasycznej dowolnej kultury świata;
 • jeden utwór z akompaniamentem rytmicznym należący do tradycji ludowej dowolnej kultury świata;
 • jeden utwór ludowy należący do tradycji polskiej (oberek, mazurek);
 • jeden utwór oparty o rytmikę nieparzystą (5/4 lub 7/4 lub 9/4 lub 11/4), improwizacja melodyczna na temat fragmentu muzycznego poznanego podczas egzaminu.

Program należy wykonać z pamięci.