SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe dla specjalności kameralistyka

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy – praktyczny

Specjalność: Gra w duecie fortepianowym
– dowolna Sonata Mozarta (na jeden fortepian na 4 ręce lub na 2 fortepiany)
– dowolny utwór kompozytora polskiego (na 4 ręce lub na 2 fortepiany)
– dowolny utwór romantyczny o czasie trwania nie mniej niż 10 minut (na 4 ręce lub na dwa fortepiany)
*jeden z utworów musi być oryginalnie napisany i wykonany na 2 fortepiany

Specjalność: Gra w trio fortepianowym (skrzypce, wiolonczela, fortepian lub klarnet, wiolonczela, fortepian)
– I część tria Mozarta, Haydna lub Beethovena
– I część tria romantycznego
– dowolna część tria skomponowanego po 1900 roku

Specjalność: Gra w kwartecie smyczkowym
– I część kwartetu Mozarta, Haydna lub Beethovena
– I część kwartetu romantycznego
– dowolna część kwartetu skomponowanego po 1900 roku

Specjalność: Akompaniament fortepianowy w zakresie gry z instrumentami smyczkowymi
– I część koncertu klasycznego
– I część sonaty romantycznej
– utwór skomponowany po 1900 roku

Specjalność: Akompaniament fortepianowy w zakresie gry z instrumentami dętymi
– I część koncertu klasycznego
– utwór romantyczny
– utwór skomponowany po 1900 roku

Specjalność: Akompaniament fortepianowy w zakresie gry z wokalistami
– 4 pieśni romantyczne
– 4 pieśni XX wieczne