SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe dla specjalności kameralistyka

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy – praktyczny

Egzamin uzupełniający
rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Specjalność: Gra w duecie fortepianowym
– dowolna sonata Mozarta (na jeden fortepian na 4 ręce lub na 2 fortepiany);
– dowolny utwór romantyczny lub XX-wieczny o czasie trwania nie mniej niż 10 minut (na 4 ręce lub na dwa fortepiany).
*jeden z utworów musi być oryginalnie napisany i wykonany na 2 fortepiany

Specjalność: Gra w trio fortepianowym (skrzypce, wiolonczela, fortepian lub klarnet, wiolonczela, fortepian)
– I część tria Mozarta, Haydna lub Beethovena;
– dowolna część tria skomponowanego po 1850 roku (czas trwania min. 10 minut).

Specjalność: Gra w kwartecie smyczkowym
– I część kwartetu Mozarta, Haydna lub Beethovena;
– dowolna część kwartetu skomponowanego po 1850 roku (czas trwania min. 10 minut).

Specjalność: Akompaniament fortepianowy w zakresie gry z instrumentami smyczkowymi
– I część koncertu klasycznego;
– I część sonaty romantycznej;
– utwór skomponowany po 1900 roku.

Specjalność: Akompaniament fortepianowy w zakresie gry z instrumentami dętymi
– I część koncertu klasycznego;
– utwór romantyczny;
– utwór skomponowany po 1900 roku.

Specjalność: Akompaniament fortepianowy w zakresie gry z wokalistami
– 3 pieśni romantyczne;
– 3 pieśni XX-wieczne.