SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia licencjat

Gra na fortepianie

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
kształcenie słuchu – egzamin ustny

Etap II: Egzaminy uzupełniające
1. czytanie a vista – egzamin praktyczny
2. egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny
3. rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Program:

  • J.S. Bach – Preludium i fuga (z WTK)
  • Cała sonata klasyczna – wszystkie części (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven)
  • Etiuda wirtuozowska (F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, kompozytorzy XX i XXI w. i inni)
  • Znacząca forma romantyczna (F. Chopin, F. Liszt, R. Schumann, F. Schubert, J. Brahms, F. Mendelssohn Bartholdy i inni, z wyłączeniem wczesnych polonezów i nokturnów F. Chopina)
  • Utwór XX lub XXI wieku (z wyłączeniem utworów postromantycznych, np. S. Rachmaninowa, I.J. Paderewskiego oraz wczesnych utworów Szymanowskiego)

Program należy wykonać z pamięci.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I: Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Gra na fortepianie

  • Cała sonata klasyczna – wszystkie części (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven – do wyboru)
  • Etiuda lub inny utwór o charakterze wirtuozowskim
  • Wielka forma romantyczna lub neoromantyczna (także wariacje, cykle i sonaty) – Chopin, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, itd.
  • Utwór XX lub XXI w. (Debussy, Ravel, Szymanowski, Prokofiew, Szostakowicz i inni z wyłączeniem utworów postromantycznych, np. S. Rachmaninow, I. J. Paderewski).

Program ok. 45-50 minut należy wykonać z pamięci.