SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia – licencjat

Gra na fortepianie

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I. Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający
kształcenie słuchu – egzamin ustny

Etap II. Egzaminy uzupełniające
1. czytanie a vista – egzamin praktyczny
2. egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny
3. rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

Program:

  • J.S. Bach – Preludium i fuga (z DWK);
  • Sonata klasyczna (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven);
  • Etiuda wirtuozowska (F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninow, A. Skriabin, kompozytorzy XX i XXI w.);
  • Znacząca forma romantyczna napisana przed rokiem 1900 (F. Chopin – z wyłączeniem Impromptus, Polonezów op. 26, 40 i pośm. oraz Nokturnów; F. Liszt; R. Schumann, F. Schubert, J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy i inni);
  • Utwór dowolny o odmiennej stylistyce od poprzednich, napisany w XX lub XXI wieku (z wyłączeniem utworów postromantycznych, np. S. Rachmaninowa, I.J. Paderewskiego oraz wczesnych utworów K. Szymanowskiego)

Program należy wykonać z pamięci.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I. Egzamin kierunkowy
egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Etap II. Egzamin uzupełniający
egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

Gra na fortepianie

  • Sonata klasyczna (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven – do wyboru);
  • Etiuda lub inny utwór o charakterze wirtuozowskim;
  • Wielka forma romantyczna lub neoromantyczna (także wariacje, cykle i sonaty) – F. Chopin, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, F. Liszt, Brahms, itd.;
  • Utwór dowolny o odmiennej stylistyce od poprzednich, napisany w XX lub XXI wieku (C. Debussy, M. Ravel, K. Szymanowski, S. Prokofiew, D. Szostakowicz i inni z wyłączeniem utworów postromantycznych autorów takich jak np. S. Rachmaninow czy I. J. Paderewski).

Program ok. 45-50 minut należy wykonać z pamięci.