Koło Naukowe Pianistów


Koło Naukowe Pianistów powstało w 2011 r. przy Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym. Celem jego działalności jest umożliwienie zainteresowanym studentom m.in. poznawania rzadziej wykonywanej literatury fortepianowej, poszerzania umiejętności i zainteresowań wykonawczych poprzez udział w kursach mistrzowskich i warsztatach, osobisty kontakt z zapraszanymi wykładowcami czy wzajemną wymianę doświadczeń estradowo-konkursowych. Członkowie Koła mają możliwość występowania podczas audycji organizowanych przez zarząd Koła, które odbywają się raz na dwa miesiące. Oprócz tego, razem z Kołami Naukowymi Akademii Muzycznych w Katowicach, Łodzi i Poznaniu, Koło organizuje międzyuczelniane koncerty pt. ”Mozaiki fortepianowe”, które mają na celu zwiększenie integralności między konkretnymi uczelniami w Polsce oraz możliwość publicznego występu na scenach innych Akademii Muzycznych.

Opiekę nad Kołem sprawuje dr hab. Marek Szlezer, prof. AMKP

Prezydium Koła w roku akademickim 2021/2022:
Przewodniczący – Jonasz Jochemczyk
Wiceprzewodnicząca – Gabriela Kołodziej
Wiceprzewodniczący – Jakub Staśto
Sekretarz – Grzegorz Witkowski

e-mail: kolo.naukowe.pianistow@gmail.com