SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Gra na skrzypcach

ETAP I:

 • dowolna etiuda lub kaprys z wyłączeniem: Mazas, Fiorillo, Wohlfahrt, Campagnolli, Dont, Kreutzer
 • dwie dowolne części z Sonat i Partit J. S. Bacha lub 12 Fantazji G. F. Telemanna
 • I część dowolnego koncertu skrzypcowego (z wyłączeniem koncertów szkolnych) z kadencją, jeśli występuje w utworze.

Program powinien zostać wykonany z pamięci.

 • czytanie a vista i przygotowanie utworu klauzurowego

ETAP II:

 • egzamin z kształcenia słuchu – egzamin ustny

Kandydat, który zda egzamin wstępny na skrzypce, ale nie zostanie przyjęty z braku miejsc może rozpocząć studia na altówce, jeżeli pozostaną w tej specjalności wolne miejsca i zainteresowany wyrazi taką chęć.

Gra na altówce

ETAP I:

 • jeden dowolny kaprys na altówkę
 • część I z kadencją lub II i III część dowolnego koncertu na altówkę
 • dwie dowolne części z jednej ze suit na wiolonczelę solo (transkrypcje) J.S. Bacha

Program powinien zostać wykonany z pamięci.

 • czytanie a vista i przygotowanie utworu klauzurowego

ETAP II:

 • egzamin z kształcenia słuchu

Kandydat , który zda egzamin wstępny na skrzypce, ale nie zostanie przyjęty z braku miejsc może rozpocząć studia na altówce, jeżeli pozostaną w tej specjalności wolne miejsca i zainteresowany wyrazi taką chęć.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy

Gra na skrzypcach

 • jeden dowolny kaprys jednego z następujących autorów: Paganini, Wieniawski, Lipiński, Ernst, Vieuxtemps, de Beriot, Gavinies, Duranowski, Kaczkowski, Kotek, Alard, Sivori
 • dwie kontrastujące części z Sonat i Partit J. S. Bacha lub Sonat na skrzypce solo: Bartoka, Ysaye, Prokofiewa, von Vecsey’a
 • I lub II i III część koncertu skrzypcowego z obiegowego repertuaru skrzypcowego, z kadencjami, gdy występują.

Program powinien zostać wykonany z pamięci.

 • czytanie a vista i przygotowanie utworu klauzurowego

Gra na altówce

 • M. Reger – dwie kontrastujące części jednej z Suit na altówkę solo lub P. Hindemith – dwie kontrastujące części jednej z Sonat na altówkę solo
 • część I z kadencją lub II i III część dowolnego koncertu na altówkę lub sonata na altówkę z tow. fortepianu z okresu XIX-XX w.
 • dowolny utwór na altówkę z tow. fortepianu (czas trwania ok. 10-12 minut)

Program należy wykonać z pamięci.

 • czytanie a vista i przygotowanie utworu klauzurowego

Dopuszczalne jest przesłuchanie kandydata na skrzypcach z tożsamym do licencjackiego (skrzypcowym) programem egzaminu wstępnego.