SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Gra na skrzypcach

Etap I.

 • dowolna etiuda lub kaprys na skrzypce solo (z wyłączeniem: Mazasa, Fiorillo, Wohlfahrta, Campagnolli’ego, Kreutzera);
 • dwie kontrastujące części ze zbioru solowych sonat i partit J.S. Bacha (względnie Ciaccona z II Partity d-moll);
 • I lub II i III część dowolnego koncertu skrzypcowego od klasycyzmu do współczesności.

Program należy wykonać z pamięci.

 • czytanie a vista
 • przygotowanie utworu klauzurowego

Etap II.

 • egzamin z kształcenia słuchu

Gra na altówce

Etap I.

 • jeden dowolny kaprys na altówkę solo;
 • dwie kontrastujące części ze zbioru suit na wiolonczelę solo J.S. Bacha;
 • I lub II i III część dowolnego koncertu na altówkę od klasycyzmu do współczesności.

Program należy wykonać z pamięci.

 • czytanie a vista;
 • przygotowanie utworu klauzurowego.

Etap II.

 • egzamin z kształcenia słuchu

Kandydat może zdawać egzamin na specjalność: gra na altówce, wykonując go na skrzypcach przed komisją właściwą dla tej specjalności.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy

Gra na skrzypcach

 • dowolny kaprys na skrzypce solo;
 • dwie kontrastujące części ze zbioru solowych sonat i partit J.S. Bacha (względnie Ciaccona z II Partity d-moll);
 • I lub II i III część koncertu skrzypcowego od klasycyzmu do współczesności.

Program należy wykonać z pamięci.

 • czytanie a vista;
 • przygotowanie utworu klauzurowego.

Gra na altówce

 • dowolny kaprys na altówkę solo;
 • dwie kontrastujące części ze zbioru suit na altówkę solo M. Regera;
 • I lub II i III część koncertu altówkowego od klasycyzmu do współczesności.

Program powinien zostać wykonany z pamięci.

 • czytanie a vista;
 • przygotowanie utworu klauzurowego.

Kandydat może zdawać egzamin na specjalność: gra na altówce, wykonując go na skrzypcach przed komisją właściwą dla tej specjalności.