SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


UWAGA: Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

Szczegółowe wymagania programowe
Studia I stopnia

Gra na organach

Egzamin jednoetapowy, praktyczny

Egzamin kierunkowy praktyczny dla zdających na organach:

• utwór przedbachowski (większa forma z zakresu szkoły północnoniemieckiej);
• J.S. Bach – część sonaty triowej utrzymana w szybkim tempie;
• J.S. Bach – preludium chorałowe z kolorowanym cantus firmus;
• utwór J.S. Bacha – do wyboru spośród BWV 532, 538, 540-544, 546-548, 550, 552, 564, 566, 566a, 582;
• utwór z XIX lub XX wieku lub jego część/części (z wyłączeniem drobniejszych utworów lub części).
Program można wykonać z pamięci lub z nut.
Akademia Muzyczna w Krakowie nie zapewnia pomocy registranta.

Egzamin kierunkowy praktyczny dla zdających na fortepianie:
• J.S. Bach – preludium i fuga (WTK);
• część sonaty klasycznej utrzymana w szybkim tempie;
• etiuda o charakterze wirtuozowskim;
• utwór XIX lub XX wieku o charakterze kantylenowym.
Program można wykonać z pamięci lub z nut.

Egzamin kierunkowy praktyczny dla zdających na klawesynie
• J.S. Bach – Preludium i fuga (z WTK);
• Suita (lub fragmenty) kompozytora francuskiego XVII lub XVIII wieku;
• utwór z II połowy XVIII wieku z wyłączeniem kompozytorów francuskich;
• utwór z XX lub XXI wieku.
Program można wykonać z pamięci lub z nut.


Szczegółowe wymagania programowe
Studia II stopnia

Gra na organach

Egzamin jednoetapowy, praktyczny

Program:

• J.S. Bach – sonata triowa
• utwór (lub jego części) następujących kompozytorów z XIX lub XX wieku: F. Liszt, J. Reubke, M. Reger, S. Karg-Elert, C. Franck, Ch.M. Widor, L. Vierne, M. Dupré, M. Duruflé, O. Messiaen (czas trwania utworu co najmniej 10 minut)
• utwór dowolny.
Program ok. 45-50 minut.
Akademia nie zapewnia pomocy rejestratora.

Program można wykonać z pamięci lub z nut.