Pytania i odpowiedzi (FAQ)


1. Co trzeba umieć, żeby zdawać na kierunek instrumentalistyka?


Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są wiedza i umiejętności warsztatowe na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II stopnia.
Ważne są muzykalność, kreatywność w pracy własnej, znajomość stylów i tradycji wykonawczych.
Kandydaci na studia II stopnia muszą wykazać się warsztatem wykonawczym, umiejętnościami i wiedzą na poziomie ukończonych studiów licencjackich.
Odpowiedź

2. Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, żeby się dostać do Akademii Muzycznej w Krakowie?


Nie ma szczególnych wskazań ani wymagań – każda zdana matura uprawnia do przystąpienia do egzaminu wstępnego, który ma charakter sprawdzianu wiedzy i umiejętności muzycznych.
Odpowiedź

3. Jak przygotować się do egzaminów wstępnych?


Oprócz jak najlepszego przygotowania do części egzaminu obejmującej wykonanie programu artystycznego warto popracować nad wykształceniem umiejętności sprawnej gry a’vista i opracować system szybkiego opanowania tekstu podczas pracy własnej. Zainteresowani mogą też wybrać uczestnictwo w zajęciach w ramach Letniej Akademii Muzycznej, odbywającej się co roku pod koniec sierpnia.
Odpowiedź

4. Czego wymaga się na egzaminie kierunkowym?


To w znacznym stopniu zależy od specjalności. Poza egzaminem praktycznym z przedmiotu głównego resztę wymagań można znaleźć w dokumencie Szczegółowe wymagania programowe. Należy sprawdzić to dokładnie, bowiem są pewne różnice.
Kandydatów na studia magisterskie sprawdzamy pod kątem umiejętności, zaawansowania warsztatowego i artystycznego oraz wiedzy nabytej w toku studiów licencjackich.
Odpowiedź

5. Czy trudno zdać egzamin wstępny na kierunek instrumentalistyka?


To zależy od samego kandydata. Zdolni, kreatywni i dobrze przygotowani kandydaci nie powinni mieć z tym większego problemu. Bywa, że jest kilka osób na jedno miejsce W każdym razie – warto spróbować i nie ma wiele do stracenia, a można „wygrać” miejsce na Wydziale Instrumentalnym, na którym kształci wielu wybitnych artystów.
Odpowiedź

6. Czy od kandydata wymagany jest dyplom szkoły muzycznej?


Generalnie od kandydatów na studia I stopnia wymagamy wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II stopnia, ale nie musi to być udokumentowane dyplomem ukończenia takiej szkoły. W przypadku braku dyplomu oprócz wiedzy i umiejętności ważna jest determinacja kandydata i zdolność do samodzielnego uczenia się, czym można wykazać się w toku egzaminu wstępnego i co pozwala uzupełnić ewentualne braki w pełnej edukacji w razie pomyślnego zdania egzaminów.
Kandydaci na studia II stopnia muszą legitymować się ukończonymi studiami I stopnia (dowolny kierunek studiów) oraz być muzykami już uformowanymi i wykształconymi na poziomie odpowiadającym ukończonym studiom I stopnia w zdawanej specjalności.
Odpowiedź

7. Ile dni trwają egzaminy wstępne?


Dla studiów I stopnia z reguły są to dwa następujące po sobie dni tygodnia. W przypadku studiów II stopnia jest to jeden dzień, ale najlepiej sprawdzić dokładny harmonogram egzaminów.
Odpowiedź

8. W jakich terminach jest organizowana rekrutacja?


Główny czas egzaminów wstępnych to druga połowa czerwca. Zapisy odbywają się w systemie elektronicznym – są uruchamiane z reguły na przełomie kwietnia / maja i trwają ok. miesiąca.
Odpowiedź

9. Jaki jest koszt egzaminów wstępnych?


Obowiązuje opłata rekrutacyjna w kwocie ustalanej zarządzeniem Rektora: w 2020 r. jest to 150 zł za każdy kierunek studiów.
Odpowiedź

10. Czy Uczelnia zapewnia kandydatowi pianistę – akompaniatora?


Tak. Uczelnia przygotowuje listę pianistów współpracujących z danymi specjalnościami. Materiały nutowe muszą być dostarczone najpóźniej 5 dni przed terminem egzaminu, drogą ustaloną z pianistą.
Odpowiedź

11. Czy Akademia dysponuje domem studenckim?


Tak, niedaleko, bo w odległości ok. 1 km (3 przystanki tramwajowe) od budynku Akademii, przy ul. Przemyskiej 3. Nasz Dom Studencki posiada 105 miejsc w pokojach 1 i 2-osobowych z aneksem kuchennym i łazienką. W pokojach możliwe nieodpłatne korzystanie z Internetu. W budynku jest bezpłatna pralnia samoobsługowa.
Odpowiedź

12. Jakie są stypendia w Akademii Muzycznej w Krakowie?


W Akademii obowiązuje system stypendiów powszechnie obowiązujący w uczelniach wyższych w Polsce (stypendia socjalne, rektora, ministra) oraz dostęp do stypendiów fundowanych przez instytucje pożytku publicznego i osoby prywatne.
Odpowiedź

13. Czy można wybrać sobie pedagoga przedmiotu głównego?


Tak. Staramy się spełniać prośby studentów o przydzielenie do klasy danego pedagoga, w miarę możliwości wynikających z przydziału obowiązków dla danego nauczyciela akademickiego. Zdarza się też zmiana pedagoga przy przejściu ze studiów I stopnia na studia II stopnia, a nawet w toku studiów, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Odpowiedź

14. Jak wygląda plan studiów w specjalnościach prowadzonych na Wydziale Instrumentalnym?


Program studiów I stopnia przygotowując do zawodu instrumentalisty obejmuje przedmioty kierunkowe (instrument główny, fortepian obowiązkowy lub klawesyn, studia orkiestrowe dla części specjalności), przedmioty ogólne (kształcenie słuchu, literatura muzyczna, analiza muzyczna), przedmioty wybieralne (kameralistyka, język obcy, przedmioty humanistyczne) i przedmioty fakultatywne. Realizowane są również wykłady z zakresu Prawa autorskiego i Szkolenia BHP.

Program studiów II stopnia jest ukształtowany w dwóch formułach w zależności od specjalności: bez specjalizacji albo do wyboru jedna ze specjalizacji spośród modułów: solistycznego, kameralnego, wykonawstwa muzyki współczesnej, korepetytora (tylko dla pianistów) i pedagogicznego. Specjalizacja pomaga studentowi w rozwijaniu jego indywidualnych zainteresowań i pomaga w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej.

Kompletne plany studiów z wykazem realizowanych przedmiotów można zobaczyć wybierając adres: https://nesos.amuz.krakow.pl/plany/planystudiow.aspx

Odpowiedź

15. Co mogę robić po studiach na kierunku instrumentalistyka w Akademii Muzycznej w Krakowie?


Prawie wszyscy nasi absolwenci po studiach kontynuują pracę w zawodzie muzyka. Wielu z nich łączy różne aktywności artystyczne (koncerty solowe, kameralne, pracę w zespołach orkiestrowych lub w innych zespołach artystycznych) z pracą w szkolnictwie muzycznym różnych stopni i z działalnością kulturotwórczą. Spore grono absolwentów to artyści o międzynarodowej renomie.
Odpowiedź

16. Czy można łączyć wybrane studia z innym kierunkiem lub specjalnością?


Można, przy czym w przypadku studiowania więcej niż jednej specjalności na danym kierunku studiów wiąże się to ze zdaniem egzaminu kwalifikacyjnego i obowiązkiem realizacji przedmiotów nieprzewidzianych w programie studiów w specjalności deklarowanej jako pierwsza.
Odpowiedź

17. Dlaczego warto studiować grę na instrumencie w Akademii Muzycznej w Krakowie?


– tu będziesz traktowany indywidualnie i silnie motywowany do rozwoju;

  • mamy bogatą, wielonurtową, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, od której wiele możesz się nauczyć;
  • tu jest twórcza, gorąca atmosfera generowana przez samych studentów i doktorantów, wsparta intensywną działalnością Samorządu Studenckiego;
  • tu wiele się dzieje: koncerty studentów i doktorantów, działalność kół naukowych, warsztaty z wybitnymi twórcami, konferencje i sesje naukowe;
  • studenci realizują swoje pasje grając w orkiestrach: symfonicznej, kameralnej, dętej, barokowej i big bandzie;

–     uczelnia ma bardzo rozbudowaną sieć kontaktów zagranicznych owocujących wymianą pedagogów i studentów, wykładami gościnnymi i międzynarodową współpracą artystyczną;

–     tu, w sercu Krakowa, tuż przy Rynku Głównym, łączą się tradycja z nowoczesnością, w wyjątkowej atmosferze artystycznego i uniwersyteckiego miasta;

–     nasi absolwenci bardzo często wchodzą w obieg międzynarodowy i rozwijają swoją artystyczną karierę.

Odpowiedź