dr Iwona Sowińska-Fruhtrunk


fot. archiwum prywatne

Dyrygent i teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, sekretarz redakcji czasopisma „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”. Absolwentka krakowskiej AM i College of Musical Arts w Bowling Green, OH. W latach 2002-2010 była dyrygentem asystentem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, ponadto prowadziła premiery: Magicznego Doremika Marty Ptaszyńskiej w TW – ON w Warszawie, Damy pikowej Piotra Czajkowskiego w Operze Krakowskiej oraz Napoju miłosnego Gaetano Donizettiego w Operze Nova w Bydgoszczy. Przygotowała także premierę opery Ubu Rex Krzysztofa Pendereckiego w Teatro Colón w Buenos Aires. Obecnie zajmuje się wyłącznie działalnością naukową. Opublikowała kilkanaście artykułów naukowych i esejów oraz uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach (m.in. w Helsinkach, Canterbury, Jerozolimie, Londynie, Wiedniu, Belgradzie, Klużu-Napoce, Stavanger). Była kierownikiem projektu badawczego PRELUDIUM 11 Narodowego Centrum Nauki: Reprezentacja muzyczna we współczesnej estetyce, filozofii i semiotyce. Twórczość Arnolda Schoenberga wobec kategorii reprezentacji (opiekun naukowy: prof. dr hab. Leszek Polony), który częściowo pokrywał się z problematyką pracy doktorskiej. Obecnie jest jedną w głównych wykonawczyń polsko-litewskiego projektu badawczego DAINA1 Music of Change: Expression of Liberation in Polish nd Lithuanian Music before and after 1989, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W 2020 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Maleckiej i obronioną w 2019 roku. Do kręgu jej zainteresowań należą zagadnienia estetyki muzycznej, związane głównie z kategoriami reprezentacji i ekspresji muzycznej, twórczość drugiej szkoły wiedeńskiej, a także problematyka postmodernizmu w polskiej muzyce współczesnej.

iwona.sowinska.fruhtrunk@amuz.krakow.pl

Ważniejsze publikacje:

 • Doświadczenie muzyki, doświadczenie w muzyce. Refleksje na podstawie książki ‘Przeciw muzykologii niewrażliwej’ Macieja Jabłońskiego, „Teksty Drugie”, „25 lat Tekstów Drugich”, 2015, nr 5 [155];
 • Doświadczenie Zagłady w „Ocalałym z Warszawy” op. 46 Arnolda Schönberga: geneza, dzieło, interpretacja, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, 2016, nr 29;
 • Problematyka powtórzenia, imitacji i programowości w myśli teoretycznej Arnolda Schönberga: geneza i koncepcja, czasopismo internetowe „Meakultura”, wydanie 222, http://meakultura.pl/publikacje/problematyka-powtorzenia-imitacji-i-programowosci-w-mysli-teoretycznej-arnolda-schonberga-geneza-i-koncepcja-1550 [udostępnienie: 17.06.2016];
 • The Experience of Space in Music: Some Thoughts About the Ontological Status of a Musical Work [w:] Spatiality and Temporality: An Interdisciplinary Approach, red. E. Žindžiuvienė, Interdisciplinary Research Foundation Press, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-943632-1-5;
 • Arnold Schoenberg’s Dodecaphonic System as a Representation of an Artistic Utopia [w:] More after More. Essays Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s ”Utopia”, tom I serii anglojęzycznej Frontiers of Nowhere, red. Olkusz, M. Kłosiński, K.M. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków 2016, ISBN 978-83-942923-4-8;
 • 13th International Congress on Musical Signification „Sound and Subject through Ages: Musical Meanings in Narratives, Topics and Technologies” w Canterbury i w Londynie, 4-7 kwietnia 2016, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”, 2017, nr 10;
 • Różnica i powtórzenie jako aspekty reprezentacji w Variationen für Orchester op. 31 Arnolda Schönberga, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, 2018, nr 37, DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.011.8845;
 • Difference and Repetition as the Aspects of Representation in Arnold Schoenberg’s Variations for Orchestra Op. 31 (wersja anglojęzyczna), „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, 2018, nr 37, DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.024.9168;
 • Experience of the Holocaust in Music: Examining the Case of Arnold Schoenberg’s ‘A Survivor from Warsaw’ Op. 46, „Język – Szkoła – Religia”, 2017, tom 12, nr 4;
 • Zagłada w myśli Jana Pawła II i twórczości Arnolda Schönberga [w:] Prawa człowieka. Prawa narodów, red. Z. Zarębianka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2018, DOI 10.15633/9788374387026.14;
 • Oblicza mimesis i reprezentacji w twórczości i autorefleksji Arnolda Schönberga. Verklärte Nacht op. 4, Kammersymphonie op. 9, Erwartung op. 17, Variationen für Orchester op. 31, A Survivor from Warsaw op. 46, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”, 2018, nr 13;
 • Intellectual Play and Intellectual Pleasure: Various Aspects of Musical Representation in Arnold Schoenberg’s Atonal and Dodecaphonic Works [w:] Musica Movet: Affectus, Ludus, Corpus, red. M. Medič, M. Zatkalik, Belgrade 2019;
 • Neo-Mythologism and Musical Representation in Arnold Schoenberg’s Verklärte Nacht Op. 4, „Interdisciplinary Studies in Musicology”, 2019, nr 18.
 • Active and visual perception of 20th-century music: the mimetic hypothesis of Arnie Cox using the example of Arnold Schoenberg’s Chamber Symphony, Op. 9, Springer (w druku).