dr Maria Wilczek-Krupa


W 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych za wyróżnioną rozprawę „Estetyka i funkcje muzyki filmowej na przykładzie dzieł Wojciecha Kilara”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Polonego. Jest teoretykiem muzyki i publicystą, nauczycielem mianowanym, rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych z zakresu muzyki. W 2014 roku otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Stowarzyszenia „Unia Literacka”. Prowadzi własne placówki oświatowe, w tym szkołę muzyczną I stopnia. W obszarze jej zainteresowań znajdują się przede wszystkim muzyka filmowa i jazz, także muzyka fortepianowa XIX wieku, której poświęciła pracę magisterską, a obecnie realizuje w jej obszarze projekt badawczy „Przywrócony pamięci: Emil Łapczyński, koncercista. Życie i droga twórcza zapomnianego wirtuoza, kompozytora i powstańca styczniowego” (w ramach programu IMiT „Białe plamy – muzyka i taniec”). Jest autorką artykułów naukowych i publicystycznych, haseł encyklopedycznych, programów koncertowych, reportaży, wywiadów, recenzji i opisów płyt. Od 2015 roku współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym w ramach organizacji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, a od 2019 jest jurorem konkursu KBF na Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku. W jej dorobku znajdują się dwie biografie książkowe, napisane na zlecenie Wydawnictwa Znak: Kilar. Geniusz o dwóch twarzach (nagrodzona tytułem Krakowskiej Książki Miesiąca w marcu 2016 roku) oraz Górecki. Geniusz i upór (uhonorowana wyróżnieniem przez Kapitułę Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, w listopadzie 2019).

Publikacje

maria.wilczek.krupa@amuz.krakow.pl