dr hab. Kinga Kiwała


fot. Wacław Patro

Kinga Kiwała – teoretyk muzyki, filozof, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Interesuje się polską muzyką współczesną, problematyką sacrum w muzyce, filozofią i estetyką muzyki (przede wszystkim fenomenologią). Jej badania posiadają charakter interdyscyplinarny – dotyczą relacji między muzyką a słowem, muzyką a filozofią, estetyką, muzyką i innymi sztukami. Autorka dwóch książek: Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski. Górecki. Penderecki (2013) oraz Pokolenie Stalowej Woli: Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń. Studia estetyczne (2019). W dorobku naukowym posiada liczne artykuły naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim, a także udział w konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą (m. in. Bratysława, Lizbona, Wilno, Lukka, Canterbury, Drezno, Dublin, Stavanger). Kilkakrotnie nagrodzona i wyróżniona m. in.: Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego PRAESIGNIS za najlepszą pracę magisterską, Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie „Prace dyplomowe – kultura i sztuka”, Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego ARS QUAERENDI za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury za realizowany wraz z prof. Teresą Malecką projekt Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

Publikacje – Kinga Kiwała

kinga.kiwala@amuz.krakow.pl