dr Marcin Strzelecki


fot. archiwum artysty

Marcin Strzelecki. Teoretyk muzyki i kompozytor, instrumentalista, artysta multimediów cyfrowych i krytyk muzyczny. Związany z Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie prowadzi wykłady na temat współczesnej analizy muzycznej oraz zaawansowanych technik kompozycji muzycznej, w szczególności kompozycji wspomaganej komputerowo. Współpracuje z krakowską Akademią Sztuk Pięknych, prowadząc projekty związane z „sztuką dźwiękową” i instalacjami dźwiękowymi. Jako teoretyk muzyki prowadzi badania zorientowane empirycznie na podstawach twórczości muzycznej, takich jak ograniczenia poznawcze i akustyczne, z wykorzystaniem zaawansowanych technik przetwarzania informacji. Ostatnio jego badania dotyczą percepcji harmonii muzycznej i barwy dźwięku, stylometrii muzyki i technik sztucznej inteligencji stosowanych w komponowaniu muzyki.

marcin.strzelecki@amuz.krakow.pl