dr Ewa Siemdaj


Siemdaj Ewa– adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Od 2008 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej w macierzystej uczelni. W dotychczasowej pracy naukowej koncentrowała się na twórczości Andrzeja Panufnika, współczesnej muzyce polskiej, problematyce teatru operowego i muzyki filmowej oraz na gatunku kwartetu. Uczestniczyła w międzynarodowych sesjach naukowych m.in. w Budapeszcie, Wilnie, Aarhus, Luzernie, Lipsku, Bratysławie, Paryżu, Zurychu, Canterbury, a także w polskich konferencjach muzykologicznych organizowanych w  Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Gdańsku i rodzinnym Krakowie. Za pracę Utwór muzyczny w dziele filmowym na przykładzie filmowej recepcji dzieł Gustava Mahlera otrzymała I Nagrodę w VII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie studentów Teorii Muzyki. Opublikowała książkę Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna (2003) nominowaną do Nagrody im. J. Długosza oraz Gustav Mahler. Katalog twórczości wokalno-instrumentalnej (1995), a także artykuły w polskich i zagranicznych pracach zbiorowych. Aktywnie działa przy organizacji projektów muzycznych w macierzystej uczelni i w innych instytucjach kultury.

ewa.siemdaj@amuz.krakow.pl