dr hab. Renata Borowiecka


Borowiecka Renata

Ukończyła z wyróżnieniem Teorię Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1996 pracuje w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. Członek zwyczajny Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz członek Societé Internationale du Théâtre de l’Opera et du Balet i Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej (od 2015). W latach 1999-2009 współpracowała z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jako prelegent audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Od września 2009 jest także nauczycielem przedmiotów ogólno-muzycznych w Szkole Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.
W swojej działalności naukowej początkowo koncentrowała się na problematyce związanej ze świecką muzyką włoską przełomu XVI i XVII wieku. W 2002 roku otrzymała Stypendium Rządu Włoskiego na realizację prac badawczych przy Università degli Studi di Firenze. Jej badania naukowe dotyczyły muzyki sakralnej kręgu włoskiego, a ich wyniki przedstawione zostały w 2007 roku w dysertacji doktorskiej zatytułowanej Sekwencja „Stabat Mater” w twórczości kompozytorów włoskich XVIII wieku. Od słowa do muzycznej interpretacji (w 2010 r. praca otrzymała wyróżnienie w konkursie ZKP o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta). Obecnie w kręgu jej zainteresowań pozostaje polska współczesna muzyka religijna, w szczególności twórczość Pawła Łukaszewskiego. Zwieńczenie kilkuletniej pracy nad wybranym zagadnieniem stanowi monografia pt. Twórczość religijna Pawła Łukaszewskiego. Muzyka jako wyraz zmysłu wiary artysty (Akademia Muzyczna w Krakowie, 2019).
Bierze czynny udział w krajowych (Bydgoszcz, Cieszyn, Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa) i międzynarodowych (Lukka, Sycylia, Kowno, Wilno, Rimini) konferencjach naukowych, a jej dorobek naukowy obejmuje publikacje (książka, artykuły, hasła encyklopedyczne) wydane w Polsce oraz za granicą.

renata.borowiecka@amuz.krakow.pl