dr Ewa Czachorowska-Zygor


fot. archiwum artystki

Teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem teorię muzyki w macierzystej uczelni (praca magisterska pt.: Funkcje muzyki w filmie fabularnym o tematyce muzycznej. Karl Hartl „Wen die Götter lieben”. Miloš Forman „Amadeusz”), część studiów realizując w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu (Austria). Jako studentka piątego roku odbyła staż asystencki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Teresy Maleckiej.
Już podczas studiów interesowała się problematyką korespondencji sztuk, zwłaszcza związków pomiędzy muzyką a filmem. W swej pracy naukowej – obok zagadnień interdyscyplinarnych – koncentruje się na polskiej muzyce współczesnej (twórczość A. Walacińskiego, K. Pendereckiego) oraz estetyce. W 2008 roku otrzymała grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2011 roku stypendium Instytutu Muzyki i Tańca. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych. Za wyróżnioną pracę doktorską pt. Oblicza twórcze Adama Walacińskiego. Muzyka autonomiczna. Muzyka funkcjonalna. Publicystyka otrzymała również Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie „Kultura i sztuka” (2014). Bierze czynny udział w międzynarodowych (Paryż, Canterbury, Wilno, Bratysława, Avanca) i krajowych (Poznań, Cieszyn, Białystok, Kraków) konferencjach naukowych; współpracuje z PWM, Ruchem muzycznym oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Ponadto prowadzi aktywną działalność, współpracując z grupami muzycznymi, dla których opracowuje programy, współorganizuje koncerty oraz współrealizuje projekty uczestnictwa w krajowych jak i międzynarodowych wydarzeniach muzycznych.

Publikacje

ewa.czachorowska.zygor@amuz.krakow.pl