dr Ewa Wójtowicz


fot. archiwum prywatne

Ewa Wójtowicz – teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Jest członkiem zwyczajnym Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, należy także do Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej. W pracy naukowej skoncentrowana na muzyce polskiej XX i XXI wieku. Zajmowała się postacią i muzyką Tomasza Sikorskiego, publikowała artykuły na temat twórczości takich kompozytorów jak, między innymi, Witold Szalonek, Krzysztof Penderecki, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Meyer. Jest autorką książki Ludomir Michał Rogowski. Sylwetka życia i twórczości (Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2009), która powstała na podstawie pracy doktorskiej poświęconej temu zapomnianemu polskiemu kompozytorowi. Ostatnio w centrum jej zainteresowań znajduje się muzyka kameralna, szczególnie gatunek kwartetu smyczkowego. Prowadzi zajęcia z zakresu analizy dzieła muzycznego, literatury muzycznej i historii muzyki XX i XXI wieku oraz kształcenia słuchu (z wykorzystaniem przykładów z literatury muzycznej). W latach 1991-2000 pracowała jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w krakowskich średnich szkołach muzycznych (Państwowym Liceum Muzycznym im. F. Chopina i Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego).

Publikacje

ewa.wojtowicz@amuz.krakow.pl