dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP – Kierownik Katedry


Janicka-Słysz MałgorzataUkończyła z wyróżnieniem teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie. W pracy naukowej skoncentrowana na twórczości Vytautasa Bacevičiusa, współczesnej muzyce polskiej i litewskiej oraz muzyce Karola Szymanowskiego. Uczestniczyła w międzynarodowych sesjach naukowych m.in. w Wilnie, Aarhus, Londynie, Leuven, Lipsku, Paryżu, Canterbury, a także w polskich konferencjach muzykologicznych organizowanych w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu i rodzinnym Krakowie. Opublikowała książkę Vytautas Bacevićius i jego idee muzyki kosmicznej (2001) oraz artykuły w polskich i zagranicznych pracach zbiorowych. Jest doktorem habilitowanych, adiunktem w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego oraz członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich; w latach 2008-2021 pełniła funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Promocji w macierzystej uczelni. Wraz z Grupą Twórczą Castello, której jest dyrektorem artystycznym, nagrywa i wydaje płyty oraz organizuje koncerty i festiwal «Wawelu o zmierzchu» (od roku 2008). Jest również kuratorem ds. programowych Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

Uhonorowana została m.in.: w 2009 odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris gratia”, a w 2012 – nagrodą „Excellence in Teaching”, ustanowioną przez małżeństwo Prof. Ray E. i Ruth A. Robinson z USA. W 2024 roku została laureatką Małopolskiej Nagrody Twórczości.

malgorzata.janicka.slysz@amuz.krakow.pl