dr Andrzej Mądro


fot. archiwum prywatne

dr Andrzej Mądro (ur. 1983) ‒ absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (magisterium z oceną celującą, doktorat z wyróżnieniem), obecnie adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego; dyplomowany nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Szkole Muzycznej II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści się muzyka XX i XXI wieku, zwłaszcza ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki: elektroakustyczna, progresywna (od rocka do djentu) oraz jazz. Autor monografii Muzyka a nowe media, za którą otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta nadawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (2017) oraz rekomendację i Nagrodę Publiczności za najlepszą książkę o muzyce wydaną w roku 2017 w Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych „Kropka” (Fundacja „Meakultura”, 2018). W roku 2019 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Członek International Association for the Study of Popular Music, Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.
W ramach pracy dydaktycznej bada możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych: interaktywnych systemów MIDI, programów komputerowych oraz komunikacji sieciowej. Autor witryn internetowych z ogólnodostępnymi materiałami z zakresu historii jazzu i historii muzyki popularnej. Od 2017 jest współorganizatorem Konkursu Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej „Srebrna Szybka”. Za swoje osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2015 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa.

Publikacje

andrzej.madro@amuz.krakow.pl