mgr Kazimierz Płoskoń


Teoretyk muzyki, wykładowca w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: muzyka XX wieku (m.in. twórczość Arvo Pärta, muzyka polska – twórczość Marka Stachowskiego), nowoczesne metody kształcenia słuchu. Ważniejsze publikacje: Marek Stachowski. Katalog tematyczny utworów, Akademia Muzyczna, Kraków 2004; Tradition and Modernity in the Music of Arvo Pärt on the Basis of „Passio” [in:] Continuity and the Avant-Garde – Between the Tradition and New Challenges. The 19th Slovenian Music Days, Ljubljana 2004; Music of Arvo Pärt and „Minimal Music“ conception [in:] Von Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des „Minimalen“ in der Musikgeschichte und Gegenwart, Bratislava 2006; Arvo Pärt – the composer of “borderland” – between orthodox east and catholic west [in:] The 20th Century and the Phenomenon of Personality in Music, Musica Baltica, Riga 2007; The Figure of Christ in Arvo Pärt’s “Passio” [in:] La representation du Christ dans les arts du spectacle, SIHCTOB, Paris 2007.

kazimierz.ploskon@amuz.krakow.pl