mgr Magdalena Chrenkoff


Chrenkoff MagdalenaAbsolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplomy z teorii muzyki oraz gry na fortepianie), zatrudniona w tej uczelni od 1986 roku równolegle w Katedrze Fortepianu oraz Katedrze Teorii i Interpretacji Muzyki, ostatecznie związała swą działalność naukowo-dydaktyczną z Katedrą Teorii i Interpretacji Muzyki. W latach 1998-2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (od 2004 Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej). Jest współtwórcą projektu i programu studiów podyplomowych w zakresie teorii muzyki, których pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2003/04. Od momentu powstania aż do chwili obecnej pełni funkcję ich opiekuna.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii muzyki, literatury muzycznej i analizy dzieła muzycznego, a także specjalistycznego kształcenia słuchu dla wokalistów.
Główny obszar jej zainteresowań stanowi problematyka Wort-Tonu, w oparciu o badania nad gatunkiem pieśni XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości pieśniowej Stanisława Moniuszki. Dotychczasowa działalność naukowa obejmuje prace nad wybranymi zagadnieniami z tego zakresu, czego rezultatem były liczne publikacje teoretyczne, a także udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach, sesjach naukowych, seminariach i sympozjach. Drugi obszar zainteresowań stanowi muzyka polska XX wieku.
M. Chrenkoff jest ponadto autorką licznych haseł monograficznych w Encyklopedii Muzycznej PWM oraz MGG, a także redaktorem i współredaktorem wielu wydawnictw teoretyczno muzycznych.

magdalena.chrenkoff@amuz.krakow.pl