dr Maciej Negrey


Ur. 1953 w Krakowie. Muzykolog (dyplom UJ 1976) i kompozytor. Od 1979 wykłada w Akademii Muzycznej w Krakowie m.in. literaturę muzyczną i historię muzyki powszechnej, prowadzi zajęcia z zakresu analizy muzycznej, literatury specjalistycznej oraz seminarium muzyki polskiej XIX wieku. Wygłasza również wykłady poświęcone twórczości wybitnych symfoników XIX i XX wieku. Opublikował szereg prac naukowych z tego zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej XIX i XX wieku, interesuje się także symfoniką czeską, skandynawską i angielską. Jest redaktorem działu Kompozytorzy XIX wieku w Encyklopedii Muzycznej PWM i autorem stu kilkudziesięciu haseł do tej edycji. Jako współautor, konsultant i prelegent realizuje wraz z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej projekt „Jeszcze polska muzyka”, mający na celu wykonywanie zapomnianych polskich dzieł symfonicznych XIX wieku, współpracuje z polskimi festiwalami muzycznymi i orkiestrami jako autor omówień i wykładowca. Skomponował kilkadziesiąt utworów, głównie kameralnych, a także wokalno-instrumentalnych i orkiestrowych.

maciej.negrey@amuz.krakow.pl