Co oferują studia


Studia II stopnia trwają 2 lata, otrzymujesz tytuł magistra.

W czasie studiów:

  • pracujesz indywidualnie z wybranym przez siebie pedagogiem dyrygentury chóralnej oraz śpiewu
  • masz możliwość prowadzenia prób z chórem wydziałowym dwa razy w tygodniu
  • korzystasz z systemu praktyk odbywających się w profesjonalnych i amatorskich zespołach chóralnych, dających doświadczenie w zawodzie
  • oprócz zajęć z dyrygentury chóralnej, masz zajęcia z dyrygentury symfonicznej
  • bierzesz czynny udział w kursach mistrzowskich, warsztatach z zakresu dyrygentury, śpiewu i emisji głosu prowadzonych przez wybitnych wykładowców polskich i zagranicznych
  • bierzesz udział w konferencjach i sesjach naukowych poświęconych chóralistyce
  • Twoje egzaminy semestralne z dyrygowania odbywają się z zespołem chóralnym, a Twój dyplom będzie koncertem, podczas którego dyrygować będziesz solistami, chórem i orkiestrą

Zobacz PLAN STUDIÓW i OPISY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)

Zobacz EFEKTY UCZENIA SIĘ