dr Krzysztof T. Piotrowski


Piotrowski KrzysztofPsycholog, pracownik Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Akademii Muzycznej prowadzi zajęcia z psychologii, przygotowujące do zawodu nauczyciela. Zajmuje się eksperymentalnym badaniem twórczości oraz procesów poznawczych. Współpracuje stale z Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie i Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Jest autorem licznych publikacji na temat pamięci, uwagi, uczenia mimowolnego oraz wspierania zdolności twórczych. Jest także współredaktorem książek „Nowe teorie twórczości, nowe metody pomocy w tworzeniu” i „Pamięć robocza”. Stworzył kilkanaście oryginalnych technik wspomagających myślenie twórcze (m. in. techniki odlingwistyczne). Od dwudziestu lat prowadzi treningi twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Współzałożyciel i wieloletni członek zespołu tańców celtyckich Comhlan.

krzysztof.piotrowski@amuz.krakow.pl