dr hab. Joanna Łukasik


fot. Marek Mitka

dr hab. Joanna Małgorzata Łukasik, prof. UP – jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz starszego wykładowcy w Akademii Muzycznej w Krakowie. W pracy naukowej – od połowy lat 90 – prowadzi badania nad życiem codziennym (osobistym, rodzinnym, zawodowym) i rozwojem osobistym nauczyciel oraz wspólnotami pokoju nauczycielskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się również wokół zagadnień dotyczących pedagogicznego kształcenia nauczycieli (w tym kompetencji pedagogicznych). Jest autorką 8 monografii autorskich (m.in. Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii. Tradycje. Tendencje. Perspektywy Badań. Kraków 2020, Poznać siebie i dbać o rozwój. W drodze do sukcesu. Kraków 2016; Doświadczanie życia codziennego – narracje nauczycielek na przełomie życia. Kraków 2013), redaktorem naukowym 15 monografii wieloautorskich, autorką ponad 150 artykułów naukowych, a także licznych opracowań dla nauczycieli. Realizuje i zrealizowała kilkanaście projektów badawczych (w tym międzynarodowych we współpracy m.in. z uniwersytetami z Niemiec, Litwy, Bułgarii). Jest promotorem w 4 przewodach doktorskich. Pełni znaczące funkcje w organizacjach naukowych (m.in. w latach 2020-2023 – Sekretarz Sekcji Pedeutologii Polskiej Akademii Nauk; członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego), a także w międzynarodowych czasopismach naukowych.
Jej pasje i zainteresowania osobiste to: historia i kultura Bizancjum; ikona, ikonografia oraz ikonopisarstwo, kultura grupy etnicznej Bakongo, powieść historyczna oraz psychologiczna, poezja, śpiew, jazda konna, podróże.