mgr Paulina Karp


Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2017 roku zatrudniona jest na stanowisku asystenta w Katedrze Badań Muzyczno – Edukacyjnych tejże uczelni oraz prowadzi praktyki pedagogiczne  z przedmiotu Metodyka Wczesnoszkolnej Edukacji Muzycznej. Jest także absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Pedagogiczny).
Główne obszary jej działalności naukowej koncentrują się wokół rozwoju muzycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz kompetencji muzycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczenia w tym zakresie rozwija między innymi prowadząc zajęcia muzyczne z uczniami klas I-III szkoły podstawowej.
Od 2014 roku pełni funkcję kierownika muzycznego i aranżera w Zespole Pieśni i Tańca Dobczyce propagującego kulturę ludową i narodową. Jako akordeonistka, wraz z Zespołem koncertuje w kraju i za granicą (Hiszpania, Portugalia, Włochy, Rumunia, Turcja, Słowacja, Bośnia).

paulina.karp@amuz.krakow.pl