dr hab. Anna Kalarus – Kierownik Katedry


fot. archiwum własne

Anna Kalarus, doktor habilitowany sztuki – 2019 rok, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – 2006 rok. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Od 30 lat zajmuje się również edukacją muzyczną dzieci i młodzieży w szkolnictwie muzycznym, posiada także doświadczenie w pracy w szkolnictwie powszechnym. W 2014 r. otrzymała nagrodę I st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Jest autorką książki pt. Muzyczne działania percepcyjno-zabawowo-twórcze jako formy aktywności prewencyjnej wobec szkolnego stresu uczniów szkół podstawowych (Kraków 2018), a także ponad 20 innych publikacji. Prowadzi badania naukowe, bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, International Kodály Society (Węgry) oraz International Society for Music Education. Jako opiekunka Koła Naukowego Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej organizuje koncerty edukacyjne dla dzieci, promując kulturę muzyczną wśród uczniów szkół  podstawowych. Współpracuje z Akademią Muzyki i Tańca w Jerozolimie (Jerusalem Academy of Music and Dance), Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Uniwersytetem  Mozarteum w Salzburgu  (Universität Mozarteum), realizując wspólne projekty naukowe.

anna.kalarus@amuz.krakow.pl