dr hab. Anna Kalarus – Kierownik Katedry


fot. archiwum własne

Anna Kalarus, doktor habilitowany sztuki – 2019 rok, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – 2006 rok. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Od 2020 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Badań Muzyczno- Edukacyjnych. Od ponad 30 lat zajmuje się również edukacją muzyczną dzieci i młodzieży w szkolnictwie muzycznym, posiada także doświadczenie w pracy w szkolnictwie powszechnym. W 2014 r. oraz 2021 r. otrzymała nagrodę I i II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. W 2020 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorką książki pt. Muzyczne działania percepcyjno-zabawowo-twórcze jako formy aktywności prewencyjnej wobec szkolnego stresu uczniów szkół podstawowych, (Kraków 2018), a także ponad 20 innych publikacji. Jest współredaktorką publikacji Wokół zagadnień z kształcenia słuchu i audycji muzycznych – teoria i praktyka, (Kraków 2024). Prowadzi badania naukowe, bierze czynny udział w konferencjach, sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych. Swoim doświadczeniem dzieli się, prowadząc warsztaty dla nauczycieli i uczniów ze szkół muzycznych I stopnia oraz ogólnokształcących. Zasiada w jury Regionalnego Konkursu z Kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia oraz Ogólnopolskiego Konkursu Czytania Nut Głosem dla uczniów szkół muzycznych II stopnia. Jest członkiem Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, International Kodály Society (Węgry) oraz International Society for Music Education. Jako opiekunka Koła Naukowego Studentów Edukacji Artystycznej Szkolnej, działającego od 2006 roku organizuje koncerty edukacyjne dla dzieci, promując kulturę muzyczną wśród uczniów szkół  podstawowych. Współpracuje z Akademią Muzyki i Tańca w Jerozolimie (Jerusalem Academy of Music and Dance), Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Uniwersytetem  Mozarteum w Salzburgu  (Universität Mozarteum), realizując wspólne projekty naukowe.

anna.kalarus@amuz.krakow.pl