mgr Lidia Florek-Stokłosa


fot. Joanna Bąk i Kamil Domański

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy jako pedagog nauczania przedmiotów teoretycznych. Absolwentka wydziałów rytmiki i fortepianu Liceum Muzycznego im F.Chopina w Krakowie (1990) Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale Wychowania Muzycznego z dwoma specjalnościami: prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz muzyka szkolna (1995). Ukończyła także Studium Carla Orff’a  w Akademii Muzycznej w Warszawie (2002). Doświadczenie pedagogiczne uzupełniała na wielu kursach, warsztatach metodycznych i pedagogicznych oraz sesjach naukowych.
Od 1995 roku jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im.I.J.Paderewskiego w Krakowie. W latach 2005- 2016  była nauczycielką przedmiotów teoretycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne) w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie. Od 2007 roku sprawuje opiekę pedagogiczną nad praktykami studentów Akademii Muzycznej w Krakowie a od 2011 roku jest nauczycielem akademickim- starszym wykładowcą na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów metodycznych: Metodyka kształcenia słuchu, Metodyka audycji muzycznych, Metodyka rytmiki w szkołach muzycznych I stopnia
Jest autorką cyklu podręczników Nasza muzyka 1,2,3 do kształcenia słuchu i rytmiki w klasach I-III cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia oraz Nasza muzyka 4,5,6 do kształcenia słuchu w klasach IV-VI cyklu sześcioletniego szkół muzycznych I stopnia. Jest także autorką Nowego solfeżu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
Komponuje piosenki dla dzieci, przygotowuje scenariusze audycji słowno- muzycznych, aranżacje utworów klasycznych na zespoły perkusyjne oraz pokazy rytmiczne. Prowadzi także kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz spotkania metodyczne promujące cykl podręczników Nasza muzyka i Nowy solfeż
Została wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa.

lidia.florek.stoklosa@amuz.krakow.pl