prof. dr hab. Marta Wierzbieniec


fot. z archiwum Filharmonii Podkarpackiej

Prof. zw. dr hab. Marta Katarzyna Wierzbieniec; chórmistrz – dyrygent, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Muzyczna w Krakowie), dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.
Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 1988 r.), Chórmistrzowskich Studiów Podyplomowych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (1992 r.), Emisji Głosu (1998 r.), Szkoły Sztuki Chóralnej w St. Moritz (Szwajcaria – 1989, 1990 r., Kursów chórmistrzowskich w Stuttgarcie (Niemcy) i Koksijde (Belgia). W latach 1985 – 1987 stypendystka Ministra Kultury i Sztuki.
W 1987 r. podjęła pracę w Katedrze Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którą w 2001 roku przekształcono w Uniwersytet Rzeszowski – gdzie pracuje nadal, obecnie jako profesor zwyczajny.
Po kolejnych awansach zawodowych (1994 r. – stopień doktora, 1999 r. – habilitacja) otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych (2004 r.)
Przez szereg lat prowadziła studencki Chór Kameralny, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w Szwecji, na Słowacji a także w kraju (m.in. w Legnicy, Olsztynie, Wrocławiu, Myślenicach).
Przez wiele lat współpracowała z Filharmonią Rzeszowską, przygotowując Chór rzeszowskiej Uczelni do koncertów oratoryjnych.
Poprowadziła ponad 250 koncertów chóralnych, które odbywały się  w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Niemczech, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, na Słowacji i we Włoszech.
Obecnie na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadzi zajęcia z dyrygowania, czytania partytur oraz seminaria prac dyplomowych.
Edukacja muzyczna zajmuje bardzo ważne miejsce w aktywności zawodowej M. Wierzbieniec, czego dowodem jest szereg inicjatyw realizowanych pod kątem rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o muzyce. Zaliczyć do nich należy projekty organizowane często wspólnie ze studentami, prelekcje dla pedagogów, warsztaty dla chórmistrzów i nauczycieli muzyki.
Wypromowała trójkę doktorów, ponad dwadzieścia razy pełniła funkcję recenzenta przewodów doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora.
Jest autorką kilku artykułów naukowych i recenzji wydawniczych. Pod jej redakcją ukazały się trzy Zeszyty Naukowe z serii „Musica Galiciana”., zapoczątkowała też publikowanie Zeszytów Naukowych „Muzyka”.
Przez ponad 10 lat prowadziła naukę dyrygowania i zajęcia chóralne w ramach Studium dla Dyrygentów Chórów Polonijnych w Koszalinie. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury konkursów muzycznych, m.in.: w Rzeszowie, Myślenicach, Niepołomicach, Bydgoszczy, a także w Bratysławie (Słowacja), Bukareszcie (Rumunia) i Pradze (Czechy).
Ważną dziedziną aktywności M. Wierzbieniec jest propagowanie kultury muzycznej; w latach 1995 – 2006 prowadziła na antenie Polskiego Radia Rzeszów autorską audycję „Plotki z kluczem wiolinowym”.
W latach 1999 – 2010 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Była też dyrektorem artystycznym rzeszowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Od 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i Dyrektora Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Obecnie wykonuje także obowiązki szefa artystycznego Filharmonii.  Zadania, które podejmuje wiążą się nie tylko z programowaniem, organizacją i realizacją koncertów, ale dotyczą przede wszystkim profilowania działalności Filharmonii. Z inicjatywy M. Wierzbieniec Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej wielokrotnie występowała za granicą; w latach 2009 – 2019 w Austrii, Belgii, Chinach, Czechach, Gruzji, Hiszpanii, na Litwie, w Niemczech, na Słowacji, Ukrainie, we Włoszech. Jest autorką wielu projektów artystycznych, m.in.: cyklu koncertów pod nazwą „Przestrzeń otwarta dla muzyki” i „BOOM”  (Balet, Opera, Operetka, Musical) w Filharmonii! Ważne miejsce w działalności Filharmonii Podkarpackiej zajmuje edukacja muzyczna, czego wyrazem jest realizacja ponad 1000 tego typu przedsięwzięć artystycznych w skali roku (koncerty dla dzieci i młodzieży oraz audycje umuzykalniające).

Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, m.in.:
– Laur „Przyjaciel Studentów”, 2009 r.
– Medal Honorowy Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, 2011 r.
– Medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, 2012 r.
– Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2013 r.
– Tytuł Honorowego Podhalańczyka; 2015 r.
– Medal „Gloria Artis”, 2015 r.
– Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2018 r.
– Medal  Niepodległości, 2019 r.

marta.wierzbieniec@amuz.krakow.pl