dr Julia Kosk-Wojciechowska


Kosk-Wojciechowska JuliaJulia Kosk-Wojciechowska jest absolwentką specjalności Rytmika na wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od 2005r. pracuje z najmłodszymi adeptami muzyki, prowadząc zajęcia muzyczno-ruchowe, początkowo z łódzkich żłobkach a obecnie w krakowskim przedszkolu. Od 2007 r. jest nauczycielem PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia rytmiki, improwizacji fortepianowej i techniki ruchu oraz akompaniuje do techniki ruchu i tańca. Od 2011 r. pracuje jako asystent w Krakowskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalność Rytmika), prowadząc zajęcia rytmiki, improwizacji fortepianowej oraz zespoły rytmiki. Prowadzi także praktyki pedagogiczne w zakresie przedmiotów Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu oraz Metodyka rytmiki w szkole muzycznej II st.

julia.kosk.wojciechowska@amuz.krakow.pl