mgr Barbara Białko


fot. Arkadiusz Sędek

Nauczyciel dyplomowany z ponad 30-letnim stażem pracy w zawodzie muzyka. Absolwentka Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie (rytmika, fortepian) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego krakowskiej Akademii Muzycznej.
W kręgu jej zainteresowań zawodowych rytmika zajmuje naczelne miejsce, dlatego w pracy zawodowej zawsze zajmowała się rytmiką w kształceniu dzieci, młodzieży i studentów różnych specjalności.
Od roku 1984 jest związana z PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego, gdzie prowadzi zajęcia rytmiki, improwizacji fort. oraz metodykę nauczania rytmiki.
Ponadto uczyła rytmiki i kształcenia słuchu w SM I st. im. St. Wiechowicza (1994-2014) oraz rytmiki, improwizacji fortepianowej i metodyki nauczania rytmiki w OSM II st. im. F. Chopina (1994-2017). Przez 20 lat prowadziła też praktyki pedagogiczne w obu szkołach II st. (1994-2014).
Od 2000 roku jest nauczycielem akademickim – starszym wykładowcą. W PWST, obecnie Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, prowadzi zajęcia z rytmiksolfeżu na Wydziale Aktorskim, a w Akademii Muzycznej (od 2006) prowadzi zajęcia z rytmiki, improwizacji, przedmioty metodyczne ze studentkami specjalności rytmika, a także metodykę prowadzenia zajęć muz.- ruchowych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Jest opiekunem studenckich praktyk w PSM II st.
Swoją wiedzę i umiejętności poszerza i nieustannie doskonali uczestnicząc w kursach, seminariach, warsztatach i sesjach naukowych, m. in. w Instytucie Jaques- Dalcroze’a w Genewie, UMFC w Warszawie, Akademiach Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Katowicach, prowadzonych przez wybitne osobowości świata rytmiki.
Jest inicjatorką projektów naukowo-artystycznych i edukacyjnych, m.in.   Międzynarodowego Seminarium dla nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu Szkół Muzycznych I st. (7 edycji od 2006 roku), spektakli muzycznych dla dzieci krakowskich przedszkoli, szkół, placówek szkolno-wychowawczych oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych, sesji naukowych dotyczących różnych aspektów metody rytmiki, corocznych audycji propagujących metodę rytmiki, koncertów improwizacji fortepianowej studentek Akademii Muzycznej oraz uczennic PSM II st., warsztatów rytmiki i improwizacji fortepianowej i innych.
Za wieloletnią działalność pedagogiczno-artystyczną otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, odznakę honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Medal Złoty „Za Długoletnią Służbę”.

barbara.bialko@amuz.krakow.pl