Co oferują studia


 • 3 lata (6 semestrów) studiów i tytuł zawodowy licencjata
 • pracę z wybranym opiekunem naukowym
 • wprowadzenie do zawodu teoretyka muzyki lub dalszych studiów z teorii
 • podstawy analizy i interpretacji dzieła muzycznego
 • wiedzę z zakresu literatury muzycznej
 • nowe możliwości i technologie w zakresie kształcenia słuchu i harmonii
 • przedmioty fachowe dla warsztatu kompozytorskiego (instrumentacja, polifonia, techniki kompozytorskie)
 • przedmioty uzupełniające: pedagogiczne i humanistyczne
 • możliwość prezentacji referatów naukowych na konferencjach studenckich
 • realizację wspólnych projektów w gronie młodzieży akademickiej i na forum Koła Naukowego Studentów Teorii Muzyki
 • wsparcie w przygotowaniu prac naukowych
 • udział w wykładach gościnnych prowadzonych przez wybitnych wykładowców
 • możliwość realizacji wybranego okresu studiów zagranicą w ramach programu Erasmus