Co oferują studia


 • 2 lata (4 semestry) studiów i tytuł magistra
 • pracę z wybranym pedagogiem dyrygentury
 • każde zajęcia z towarzyszeniem dwóch fortepianów
 • wprowadzenie w świat dyrygentury operowej
 • kontynuowanie nauki poznawania partytur przy fortepianie i tworzenia wyciągów fortepianowych
 • poznanie tajników dyrygentury chóralnej
 • poznanie tajników emisji głosu i akompaniowania śpiewakom
 • przedmioty uzupełniające: teoretyczno-muzyczne, pedagogiczne, humanistyczne
 • udział w kursach, laboratoriach i warsztatach, prowadzonych również przez gościnnych dyrygentów
 • realizację wspólnych projektów w gronie młodzieży akademickiej i na forum Koła Naukowego Studentów Dyrygentury
 • wsparcie w przygotowaniu do konkursów koncert dyplomowy z zawodową orkiestrą