mgr Olga Łazarska


Łazarska OlgaUrodzona w Rzeszowie, studia pianistyczne odbyła w Krakowie w klasie prof. Ewy Bukojemskiej. Od 1987 roku pracuje w Katedrze Fortepianu na stanowisku wykładowcy. Jej praca zawodowa od samego początku ukierunkowana była na pedagogikę. W Akademii Muzycznej prowadziła zajęcia ze studentami sekcji pedagogicznej, obecnie licencjatu. Wykłada także przedmiot “Metodyka gry na fortepianie z literaturą pedagogiczną” wg programu własnego autorstwa. W latach 2001-2002 organizowała konferencje metodyczne pod patronatem Katedry Fortepianu AM w Krakowie dla nauczycieli gry na fortepianie województw Polski południowej. Od 1994 roku pracuje również w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie. Jej uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach, w roku szk. 2005/06 otrzymali 5 głównych nagród (w tym dwie pierwsze – Julia Kociuban i Jagoda Żulichowska). Od kilku lat prowadzi też wykłady i lekcje otwarte m.in. na Letnich Warsztatach Pianistycznych w Olsztynie. Była również jurorem na kilku krajowych Konkursach Pianistycznych dla młodzieży.