dr hab. Mariusz Sielski


Sielski MariuszStudiował w krakowskiej Akademii Muzycznej u Ludwika Stefańskiego, Ewy Bukojemskiej i Janusza Dolnego (dyplom z wyróżnieniem).
Brał udział w liczących się kursach mistrzowskich, pracując pod kierunkiem wybitnych pedagogów (Alexander Jenner, Rudolf Buchbinder, Eliane Richepin, Fausto Zadra).
Odbył też roczne studia w monachijskiej Hochschule für Musik.
Występuje jako solista i kameralista, koncertując w kraju i za granicą – Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Rosji, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.
Dokonał nagrań płytowych.
Prowadzi klasę fortepianu w krakowskiej Akademii Muzycznej na stanowisku adiunkta.
Studia pianistyczne pod jego kierunkiem ukończyło do tej pory liczne grono (26) czynnych zawodowo muzyków działających w kraju i za granicą. W gronie jego wychowanków są laureaci konkursów pianistycznych w Austrii (Pörtschach), Hiszpanii (La Rioja), USA (Los Angeles), Włoszech (Castellana Grotte, Finale Ligure), Estonii (Narva) i Polsce (Szafarnia, Kielce, Kraków, Żagań,  Warszawa). Prowadzi seminaria, kursy i lekcje otwarte. Jest jurorem konkursów pianistycznych w Polsce i we Włoszech.