Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

st. wykł. Olga Łazarska


fot. arch. pryw.

Olga Łazarska – urodzona w Rzeszowie; jest absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Ewy Bukojemskiej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracowała jako asystentka, a następnie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Fortepianu; od wielu lat prowadzi przedmioty w zakresie metodyki gry na fortepianie i instrumentach klawiszowych.

Głównym nurtem jej zawodowej działalności jest praca z młodzieżą w krakowskich szkołach muzycznych; od 2013 r. pełni rolę kierownika sekcji w PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, a obecnie także wicedyrektora.

Pomysłodawczyni i organizatorka konferencji metodycznych pod patronatem Katedry Fortepianu AM w Krakowie dla nauczycieli gry na fortepianie województw Polski południowej. Jest współautorką projektu „Gradus ad Parnassum”, przedsięwzięcia skierowanego do pedagogów województw południowo-wschodnich (wznowionego w 2017 r. w rozszerzonej formule). Jej uczniowie należą do czołówki młodzieży pianistycznej w Polsce. Spod jej ręki wyszli uznani pianiści młodego pokolenia, m.in. Julia Kociuban, Szymon Nehring, Jakub Kuszlik, Aleksandra Dąbek, Martyna Kubik.

Olga Łazarska współpracuje ze szkołami muzycznymi na terenie województwa małopolskiego, prowadzi konsultacje, warsztaty i lekcje otwarte w całej Polsce. Jest stałym wykładowcą między innymi na kursach Zimowej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, letnich kursach w Krynicy, Warszawie, Kielcach, Rabce. Za granicą prowadziła wykłady metodyczne i kursy w Wiedniu, Paryżu i Genewie. Często zasiada w jury konkursów o ogólnopolskim i międzynarodowym zasięgu, a także przesłuchań organizowanych przez CEA.

Jest ekspertem w zakresie gry na fortepianie wpisanym na listę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zasiada w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli powoływanych przez CEA.

Odznaczona Brązowym Medalem Gloria Artis.

olga.lazarska@amuz.krakow.pl