dr hab. Milena Kędra


Kędra MilenaNaukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w PSM I st. w Limanowej pod kierunkiem prof. Jadwigi Wojcieszczuk, a w 1994 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem PLM im. F. Chopina w Krakowie w klasie prof. Danuty Myczkowskiej. W roku 1998 odbyła staż asystencki w Katedrze Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Adama Kaczyńskiego. W roku 1999 ukończyła z wynikiem celującym Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.
Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i konsultacji prowadzonych m.in. przez: Halinę Czerny-Stefańską, Jana Ekiera, Kevina Kennera, Gerardo Vilę, Jeana- Paula Sevillę, Karla Heinza Kämmerlinga, Paula Badurę-Skodę, Bernarda Ringeissena, Elzę Kolodin, Andrieja Orłowieckiego, Kwartet Śląski, Michaela Straussa, Bernarda Greenhausa, Marka Lubotskiego, Andrzeja Tatarskiego i Mariana Lapsanskyego.
Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych, uzyskała m.in.: I nagrodę w Konkursie Pianistycznym o stypendia artystyczne im. T. Żmudzińskiego w Krakowie (1995), II nagrodę (I nie przyznano) w II Międzynarodowym Konkursie Kameralnej Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (1998). W grudniu 2001 została zwycięzcą VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego “KONZERTEUM” w Grecji oraz otrzymała nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu XX wieku. W roku 1997 otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki. Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole, Radia Kraków oraz telewizji Kraków, BBC i NHK. Wielokrotnie była zapraszana na festiwale w kraju i za granicą. Koncertowała w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii i Mołdawii.
Po ukończeniu studiów w 1999 roku pojęła pracę jako asystent Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi klasę fortepianu w OSM II st. im. F. Chopina w Krakowie i w tejże szkole od roku 2008 organizuje cykl koncertów dla młodzieży „ Estrada Młodych Pianistów”. W maju 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki i otrzymała stanowisko adiunkta Katedry Fortepianu. Od października 2008 r. prowadzi własną klasę fortepianu na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej uczniowie i studenci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konkursach krajowych i międzynarodowych. Pracuje również jako juror konkursów pianistycznych oraz prowadzi lekcje otwarte i warsztaty pianistyczne dla dzieci i młodzieży.

www.milena-kedra.pl