Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

dr hab. Milena Kędra


fot. Mikapstryka

Pianistka, kameralistka i pedagog.  W roku 1999 ukończyła z wynikiem celującym Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. W roku 1998 odbyła staż asystencki w Katedrze Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie  pod kierunkiem prof. Adama Kaczyńskiego Kierownika Katedry Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie. W trakcie studiów na krakowskiej uczelni  pracowała w klasie kameralnej pod kierunkiem prof. Marii Szmyd-Dormus, zdobywając  z triem MK3  nagrody i wyróżnienia. W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.

Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i konsultacji prowadzonych m.in. przez: Halinę Czerny-Stefańską, Jana Ekiera, Kevina Kennera, Gerardo Vilę, Jeana-Paula Sevillę, Karla Heinza Kämmerlinga, Paula Badurę-Skodę, Bernarda Ringeissena, Elzę Kolodin, Andrieja Orłowieckiego, Kwartet Śląski, Michaela Straussa, Bernarda Greenhausa, Marka Lubotskiego, Andrzeja Tatarskiego i Mariana Lapsanskyego.
Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych, W roku 1997 otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki. Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole, Radia Kraków, Radia Cluj  (Rumunia) oraz telewizji Kraków, BBC i NHK. Wielokrotnie była zapraszana na festiwale w kraju i za granicą. Prowadzi działalność koncertową  w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii, Mołdawii, Włoszech, Brazylii, Słowenii, Austrii oraz Portugalii.

Po ukończeniu studiów w 1999 roku rozpoczęła pracę jako asystent Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2013 r członek Rady Wydziału Instrumentalnego oraz Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi klasę fortepianu w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie. W maju 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki i w wyniku konkursu otrzymała  stanowisko adiunkta w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od października 2008 r. prowadzi własną klasę fortepianu w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej uczniowie i studenci są laureatami ponad 150 nagród i wyróżnień na konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest zapraszana  jako juror konkursów pianistycznych oraz prowadzi  lekcje otwarte i warsztaty pianistyczne dla dzieci i młodzieży.

W latach 2013 – 2019 była Kierownikiem Międzywydziałowego Zespołu Fortepianu Obowiązującego Akademii Muzycznej w Krakowie. W listopadzie 2013 r. wraz z dr hab. Barbarą Łypik-Sobaniec założyła Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, w ramach którego jest organizatorem festiwali – Muzyka w Starych Balicach,  Hebdowskich Spotkań ze Sztuką oraz współorganizowanego z Akademią Muzyczną w Krakowie festiwalu muzyki współczesnej “MOSTY”. Od 2016 roku jest dyrektorem artystycznym Letniej Manufaktury Sztuki w Niepołomicach. W roku 2018 uzyskała stopień doktora habilitowanego. 0d 2019 r jest Kierownikiem Sekcji Fortepianu  w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie oraz dyrektorem artystycznym Krakowskiego Festiwalu Młodych Pianistów.

Odznaczona w 2020 roku Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i artystycznej, dwukrotnie nagrodą indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce,  w 2022 otrzymała odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej.

milena.kedra@amuz.krakow.pl