dr hab. Milena Kędra


fot Paheli

Pianistka, kameralistka i pedagog.  W roku 1999 ukończyła z wynikiem celującym Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. W roku 1998 odbyła staż asystencki w Katedrze Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie  pod kierunkiem prof. Adama Kaczyńskiego Kierownika Katedry Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie. W trakcie studiów na krakowskiej uczelni  pracowała w klasie kameralnej pod kierunkiem prof. Marii Szmyd- Dormus, zdobywając  z triem MK3  nagrody i wyróżnienia na konkursach kameralnych .W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.
Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i konsultacji prowadzonych m.in. przez: Halinę Czerny-Stefańską, Jana Ekiera, Kevina Kennera, Gerardo Vilę, Jeana- Paula Sevillę, Karla Heinza Kämmerlinga, Paula Badurę-Skodę, Bernarda Ringeissena, Elzę Kolodin, Andrieja Orłowieckiego, Kwartet Śląski, Michaela Straussa, Bernarda Greenhausa, Marka Lubotskiego , Andrzeja Tatarskiego i Mariana Lapsanskyego.
Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych, W roku 1997 otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki. Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole , Radia Kraków , Radia Cluj  (Rumunia) oraz telewizji Kraków, BBC i NHK. Wielokrotnie była zapraszana na festiwale w kraju i za granicą.Prowadzi działalność koncertową  w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii, Mołdawii, Włoszech, Brazylii.
Po ukończeniu studiów w 1999 roku rozpoczęła pracę jako asystent Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2013 r członek Rady Wydziału Instrumentlanego oraz Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi klasę fortepianu w POSM II st. im . F. Chopina w Krakowie.W maju 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora sztuki i w wyniku konkursu otrzymała  stanowisko adiunkta w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.Od października 2008 r. prowadzi własną klasę fortepianu w Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej  uczniowie i studenci są laureatami ponad 100 nagród i wyróżnień  na konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest zapraszana  jako juror konkursów pianistycznych oraz prowadzi  lekcje otwarte i warsztaty pianistyczne dla dzieci i młodzieży.
Od października 2013 r. jest Kierownikiem Międzywydziałowego Zespołu Fortepianu Obowiązującego Akademii Muzycznej w Krakowie. W listopadzie  2013 r.  wraz z dr hab. Barbarą Łypik – Sobaniec założyła Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, którego obecnie jest prezesem. Małopolska Manufaktura Sztuki jest organizatorem festiwali – Muzyka w Starych Balicach,  Hebdowskich Spotkań ze Sztuką oraz współorganizowanego z Akademią Muzyczną w Krakowie festiwalu muzyki współczesnej “MOSTY”. Od 2016 roku jest dyrektorem artystycznym Letniej Manufaktury Sztuki w Niepołomicach.  W roku 2018 uzyskała stopień doktora habilitowanego. 0d 2019 r jest Kierownikiem Sekcji Fortepianu  w POSM II st im. F. Chopina w Krakowie oraz dyrektorem artystycznym Krakowskiego Festiwalu Młodych Pianistów.

milena.kedra@amuz.krakow.pl