mgr Katarzyna Czubek – flet prosty


Czubek KatarzynaJest absolwentką klasy fletu prostego prof. Petera Holtslaga w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz klasy Jorge Isaaca w Conservatorium van Amsterdam. Studiuje grę na obojach historycznych w klasie prof. Paolo Grazziego w Conservatorio di Musica F.E. Dall’Abaco w Weronie. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów Młoda Muzyka Dawna. Podczas trzech pierwszych edycji cyklu, na scenie wystąpili muzycy z Korei Południowej, Japonii, Czech, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Holandii oraz Polski. Jest członkiem zespołu muzyki dawnej Bianco Fiore, z którym koncertowała na wielu znaczących scenach europejskich. Wykłada na Podyplomowym Studium Muzyki Dawnej na Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz jest asystentem na Akademii Muzycznej w Krakowie.