dr Aleksander Mocek – klawesyn


fot. Capella Cracoviensis – Tibor-Florestan Pluto

Zainteresowanie dawnymi instrumentami klawiszowymi Aleksander Mocek rozwinął podczas studiów pod kierunkiem swoich mistrzów: prof. Magdaleny Myczki w Krakowie oraz prof. Roberta Hilla we Fryburgu Bryzgowijskim. Decyzję o poświęceniu się wykonawstwu muzyki dawnej – oraz uzyskanie doktoratu w tej dziedzinie – poprzedził równoległymi studiami instrumentalnymi oraz teoretycznymi w trzech specjalnościach, otrzymując – poza klawesynowymi – dyplomy z fortepianu (w klasie prof. Andrzeja Pikula) oraz teorii muzyki. Odbył kursy mistrzowskie pod kierunkiem m.in. Mitzi Meyerson i Christophe’a Rousseta (Montisi, Włochy). Podczas Międzynarodowych Konkursów Bachowskich w Lipsku został laureatem trzech nagród: Bärenreiter-Preis (2014), European Union Baroque Orchestra „dla najbardziej obiecującego klawesynisty konkursu” (2014) oraz nagrody publiczności w finale (2018).
Jako solista występuje regularnie z recitalami na historycznych instrumentach klawiszowych, w tym kilkukrotnie podczas festiwalu Oude Muziek w Utrechcie („Fabulous Fringe”). Jako kameralista oraz realizując partię basso continuo występował w kraju i za granicą z zespołami muzyki dawnej takimi jak Capella Cracoviensis, Capella Regia Polona przy Polskiej Operze Królewskiej, Gradus ad Parnassum czy {oh!} Orkiestra Historyczna. W roli klawesynisty wziął udział w oryginalnych produkcjach Johannes-Passion-in-Berliner-Dom z orkiestrą Berliner Symphoniker oraz break-dance’owych widowiskach Red Bull Flying Bach w Azji. W 2019 roku w Filharmonii Krakowskiej dokonał z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie polskiego prawykonania koncertu klawesynowego Jeana Françaix na klawesynie Pleyela.
W ramach działalności naukowej oraz popularno-naukowej publikował artykuły m.in. w „Ruchu Muzycznym” oraz prezentował referaty podczas międzynarodowych konferencji na uniwersytetach w Cambridge, Kolonii, Warszawie i Krakowie. Żywo interesując się kontekstami wokół historycznych praktyk i technik kompozytorskich, dokonał rekonstrukcji zaginionych ksiąg głosowych z repertuaru XVII-wiecznej polskiej polifonii, utrwalonych następnie dla wytwórni DUX. Zgodnie z zainteresowaniami oscylującymi na pograniczu praktyki i teorii, w macierzystej uczelni prowadzi – poza instrumentalnymi – zajęcia z kontrapunktu oraz harmonii. Hobbystycznie gromadzi bibliotekę obcojęzycznych publikacji związanych z muzyką dawną, liczącą w tej chwili prawie półtora tysiąca pozycji.
Za swoją działalność nagradzany stypendiami „Sapere Auso”, Ministra Edukacji, Ministra Kultury i Ministra Nauki. W 2015 roku został stypendystą programu „Młoda Polska”. Recitalem obejmującym „Kunst der Fuge” rozpoczyna w 2020 roku autorski projekt wykonania wszystkich dzieł klawesynowych J.S. Bacha.

aleksander.mocek@amuz.krakow.pl