dr hab. Teresa Kamińska – wiolonczela barokowa


Kamińska TeresaAbsolwentka i wieloletni pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie, była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Od 2001 adiunkt w Katedrze Wiolonczeli i Kontrabasu, od 2007 r. prowadzi klasę wiolonczeli barokowej. Wielokrotnie zapraszana do prowadzenia kursów interpretacji, udziela licznych konsultacji. Entuzjastka nurtu historycznego wykonawstwa – na instrumentach historycznych wykonuje utwory barokowe, klasyczne i romantyczne. Autorka transkrypcji dzieł Bacha, Händla, Schuberta i Brahmsa. Chętnie sięga po twórczość kompozytorów współczesnych. Przez wiele lat związana z “Concerto Polacco” Marka Toporowskiego, współpracowała także z innymi formacjami, m. in. “Die Kölner Akademie” Michaela Willensa. Występowała w ramach prestiżowych festiwali polskich oraz zagranicznych. Ma na koncie liczne nagrania kameralne i orkiestrowe (w tym trzy nagrodzone Fryderykiem), a także solowe. Do najnowszych należą nagrane wspólnie z Markiem Toporowskim: Seven Angels z utworami na wiolonczelę i organy kompozytorów XX w. (nominacja do Fryderyka 2013 w kategorii Najlepszy Album Polski za Granicą) orazA cinque cordes z autorskimi transkrypcjami dzieł J. S. Bacha na wiolonczelę piccolo i klawesyn (nominacja do Fryderyka 2014 w kategorii Album Roku Muzyka Dawna i Barokowa).

Teresa Kamińska gra na wiolonczeli wykonanej przez Thomasa Hulintzkiego (1779), anonimowej wiolonczeli z ok. 1800 r., niemieckiej wiolonczeli z 2 poł. XIX w. oraz na pięciostrunowej wiolonczeli piccolo wykonanej przez Marka Caudle’a (2006).

terkaminska@poczta.onet.pl