dr hab. Teresa Piech – skrzypce barokowe


fot. Katarzyna Korzeniowska

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec Ewy Szubry-Jargoń, następnie studiowała skrzypce barokowe u Lucy van Dael w Sweelinck Conservatorium w Amsterdamie; uczestniczyła też w licznych kursach mistrzowskich.
Jako solistka i kameralistka koncertuje regularnie w kraju i za granicą, współpracując z wieloma zespołami muzyki dawnej; jest współzałożycielką zespołów Harmonia Sacra i Ensemble Hildebrandt 1719. Od ponad 20 lat specjalizuje się w wykonywaniu muzyki XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Ma na swoim koncie liczne współczesne prawykonania na nowo odkrytych lub zrekonstruowanych utworów muzyki polskiej. Prowadzi badania archiwalne nad życiem muzycznym żeńskich klasztorów klauzurowych w XVII i XVIIII wieku.
Od roku 2012 jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie (2013 doktorat, 2020 habilitacja). Gra na instrumencie z roku 1668, pochodzącym z pracowni Antonia Marianiego z Pesaro.

teresa.piech@amuz.krakow.pl