Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowanie mgr. Mateusza Zubika
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz
Recenzja – dr hab. Anna Jastrzębksa-Quinn, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Wojciech Kubica


Postępowanie mgr Magdaleny Pawlisz
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja prof dr hab Marcin Nałęcz-Niesiołowski
Recenzja prof dr hab Alan Urbanek
Recenzja dr hab Marcin Wolniewski, prof. AM


Postępowanie mgr. Bartłomieja Noszki
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Jarosik

Recenzja – prof. dr hab. Wojciech Olszewski
Recenzja – dr hab. Maciej Sikała, prof. AM


Postępowanie mgr Katarzyny Gacek-Dudy
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Tomasz Miczka

Recenzja – dr hab. Agata Igras
Recenzja – dr ha. Ewelina Zawiślak
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Katarzyna Gacek-Duda


Postępowanie mgr Moniki Krasickiej-Gajownik
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Błażej Goliński
Recenzja – dr hab. Bartosz Koziak
Recenzja – dr hab. Tomasz Lisiecki


Postępowanie mgr Aleksandry Kuls-Koziak
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Bartosz Bryła
Recenzja – prof. dr hab. Małgorzata Skorupa
Recenzja – dr hab. Jakub Jakowicz, prof. UMFC


Postępowanie mgr. Krzysztofa Książka
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Maria Gabryś-Heyke, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. AMP
Recenzja – dr hab. Wojciech Kubica


Postępowanie mgr. Aleksandra Daszkiewicza
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Sławomir Tomasik
Recenzja – dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Jarosław Żołnierczyk, prof. AMP


Postępowanie mgr Jinhua Yang
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja-prof. dr hab. Hanna Michalak
Recenzja-dr hab. Bogumiła Tarasiewicz
Recenzja-dr.hab.Alicja Rumianowska,prof.AM


Postępowanie mgr Iwony Sochy
Opis pracy doktorskiej_PL
Opis pracy doktorskiej_EN
Recenzja – prof. dr hab. Jarosław Bręk
Recenzja – dr hab. Gabriela Silva, prof. AM
Recenzja – prof. dr hab. Adam_Zdunikowski
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Socha Iwona


Postępowanie mgr. Mariusza Kwietnia
Opis pracy doktorskiej_PL
Opis pracy doktorskiej_EN
Recenzja prof. dr hab. Adam Zdunikowski
Recenzja_prof. dr hab. Ewa_Biegas
Recenzja_prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Kwiecień Mariusz


Postępowanie mgr Kingi Rolki
Opis_pracy_doktorskiej_PL
Opis_pracy_doktorskiej_EN
Recenzja_dr_hab. Zofia_Rudnicka
Recenzja_dr_hab. Ewa_Wojtyga, prof. AM
Recenzja_dr_hab. Marzena_Kamińska
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Rolka Kinga


Postępowanie mgr Moniki Szpyrki
Opis pracy doktorskiej — PL-skompresowany
Opis pracy doktorskiej — EN-skompresowany
Recenzja_dr hab. Dariusz_Przybylski
Recenzja_dr hab. Bettina_Skrzypczak
Recenzja_prof. dr hab.Agata_Zubel-Moc
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej-Szpyrka_Monika


Postępowanie mgr. Zhou Zuquan
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Łukasz Kwiatkowski, prof. AM
Recenzja – dr hab. Piotr Szychowski
Recenzja – dr hab. Gracjan Szymczak


Postępowanie mgr. Wojciecha Lubertowicza
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM
Recenzja – dr hab. Katarzyna Myćka
Recenzja – dr hab. Miłosz Pękala


Postępowanie mgr. Grzegorza Pałki
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Piotr Biskupski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
Recenzja – dr hab. Adam Buczek
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej


Postępowanie mgr. Piotra Filka
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Andrzej Jungiewicz, prof. AM
Recenzja – dr hab. Kinga Firlej-Kubica
Recenzja – dr hab. Paweł Rydel


Postępowanie mgr Anny Boczar
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Recenzja – prof. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska
Recenzja – dr hab. Katarzyna Sokołowska


Postępowanie mgr Aleksandry Dąbek
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just
Recenzja – dr hab. Michał Drewnowski, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Piotr Sałajczyk


Postępowanie mgr Magdy Niedbała-Solarz
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja-prof.dr.hab.Henryka_Januszewska-Stańczyk
Recenzja-prof.dr.hab.Jerzy.Knetig
Recenzja-prof.dr.hab.Piotr_Kusiewicz
Zawiadomienie_obrona_rozprawy_doktorskiej-M.Niedbała-Solarz


Postępowanie mgr Weroniki Strugały
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Tadeusz Samerek
Recenzja – dr hab. Piotr Hausenplas, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Katarzyna Polonek, prof. AMP


Postępowanie mgr. Piotra Jaworskiego
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Łukasz Kwiatkowski, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Michał Szczepański
Recenzja – dr hab. Piotr Banasik
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Piotr Jaworski


Postępowanie mgr He Xu
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur
Recenzja – prof. dr hab. Tadeusz Samerek
Recenzja – dr hab. Maciej Mazurek
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – He Xu


Postępowanie mgr. Dominika Puka
Opis rozprawy doktorskiej PL
Opis rozprawy doktorskiej EN


Postępowanie mgr Natalii Jarząbek
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN


Postępowanie mgr. Krzysztofa Musiała
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN


Postępowanie mgr. Dmytro Holovenko
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Marcin Zalewski
Recenzja – prof. dr hab. Piotr Zaleski
Recenzja – prof. dr hab. Wanda Palacz


Postępowanie mgr Nengyi Chen
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Marek Pilch, prof. AM w Katowicach
Recenzja – dr hab. Tomasz Głuchowski
Recenzja – prof. dr hab. Lilianna Stawarz


Postępowanie mgr. Pawła Malinowskiego
Opis_rozprawy_doktorskiej_PL
Opis_rozprawy_doktorskiej_EN
Recenzja-prof.dr.hab.Agata Zubel-Moc
Recenzja-dr_hab.Aldona Nawrocka-Woźniak
Recenzja-dr_hab.Artur Kroschel
data ostatniej zmiany: 04.04.2024 r.


Postępowanie mgr. Adriana Nowaka
Opis rozprawy doktorskiej PL
Opis rozprawy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr Jadwiga Kotnowska
Recenzja – prof. dr hab. Arkadiusz Kubica
Recenzja – dr hab. Zuzanna Elster, prof. UMFC
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Adrian Nowak
data ostatniej zmiany: 23.04.2024 r.


Postępowanie mgr Justyny Woszczak
Streszczenie
data ostatniej zmiany: 20.12.2023 r.