Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowanie mgr. Mateusza Zubika
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz
Recenzja – dr hab. Anna Jastrzębksa-Quinn, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Wojciech Kubica


Postępowanie mgr Magdaleny Pawlisz
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja prof dr hab Marcin Nałęcz-Niesiołowski
Recenzja prof dr hab Alan Urbanek
Recenzja dr hab Marcin Wolniewski, prof. AM


Postępowanie mgr. Bartłomieja Noszki
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Jarosik

Recenzja – prof. dr hab. Wojciech Olszewski
Recenzja – dr hab. Maciej Sikała, prof. AM


Postępowanie mgr Katarzyny Gacek-Dudy
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN


Postępowanie mgr Moniki Krasickiej-Gajownik
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Błażej Goliński
Recenzja – dr hab. Bartosz Koziak
Recenzja – dr hab. Tomasz Lisiecki


Postępowanie mgr Aleksandry Kuls-Koziak
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Bartosz Bryła
Recenzja – prof. dr hab. Małgorzata Skorupa
Recenzja – dr hab. Jakub Jakowicz, prof. UMFC


Postępowanie mgr. Krzysztofa Książka
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Maria Gabryś-Heyke, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. AMP
Recenzja – dr hab. Wojciech Kubica


Postępowanie mgr. Aleksandra Daszkiewicza
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Sławomir Tomasik
Recenzja – dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Jarosław Żołnierczyk, prof. AMP


Postępowanie mgr Jinhua Yang
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN