Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora


Postępowanie mgr. Mateusza Zubika
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz
Recenzja – dr hab. Anna Jastrzębksa-Quinn, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Wojciech Kubica


Postępowanie mgr Magdaleny Pawlisz
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja prof dr hab Marcin Nałęcz-Niesiołowski
Recenzja prof dr hab Alan Urbanek
Recenzja dr hab Marcin Wolniewski, prof. AM


Postępowanie mgr. Bartłomieja Noszki
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Jarosik

Recenzja – prof. dr hab. Wojciech Olszewski
Recenzja – dr hab. Maciej Sikała, prof. AM


Postępowanie mgr Katarzyny Gacek-Dudy
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Tomasz Miczka

Recenzja – dr hab. Agata Igras
Recenzja – dr ha. Ewelina Zawiślak
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Katarzyna Gacek-Duda


Postępowanie mgr Moniki Krasickiej-Gajownik
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Błażej Goliński
Recenzja – dr hab. Bartosz Koziak
Recenzja – dr hab. Tomasz Lisiecki


Postępowanie mgr Aleksandry Kuls-Koziak
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Bartosz Bryła
Recenzja – prof. dr hab. Małgorzata Skorupa
Recenzja – dr hab. Jakub Jakowicz, prof. UMFC


Postępowanie mgr. Krzysztofa Książka
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Maria Gabryś-Heyke, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. AMP
Recenzja – dr hab. Wojciech Kubica


Postępowanie mgr. Aleksandra Daszkiewicza
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Sławomir Tomasik
Recenzja – dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Jarosław Żołnierczyk, prof. AMP


Postępowanie mgr Jinhua Yang
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja-prof. dr hab. Hanna Michalak
Recenzja-dr hab. Bogumiła Tarasiewicz
Recenzja-dr.hab.Alicja Rumianowska,prof.AM


Postępowanie mgr Iwony Sochy
Opis pracy doktorskiej_PL
Opis pracy doktorskiej_EN
Recenzja – prof. dr hab. Jarosław Bręk
Recenzja – dr hab. Gabriela Silva, prof. AM
Recenzja – prof. dr hab. Adam_Zdunikowski
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Socha Iwona


Postępowanie mgr. Mariusza Kwietnia
Opis pracy doktorskiej_PL
Opis pracy doktorskiej_EN
Recenzja prof. dr hab. Adam Zdunikowski
Recenzja_prof. dr hab. Ewa_Biegas
Recenzja_prof. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Kwiecień Mariusz


Postępowanie mgr Kingi Rolki
Opis_pracy_doktorskiej_PL
Opis_pracy_doktorskiej_EN
Recenzja_dr_hab. Zofia_Rudnicka
Recenzja_dr_hab. Ewa_Wojtyga, prof. AM
Recenzja_dr_hab. Marzena_Kamińska
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Rolka Kinga


Postępowanie mgr Moniki Szpyrki
Opis pracy doktorskiej — PL-skompresowany
Opis pracy doktorskiej — EN-skompresowany
Recenzja_dr hab. Dariusz_Przybylski
Recenzja_dr hab. Bettina_Skrzypczak
Recenzja_prof. dr hab.Agata_Zubel-Moc
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej-Szpyrka_Monika


Postępowanie mgr. Zhou Zuquan
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Łukasz Kwiatkowski, prof. AM
Recenzja – dr hab. Piotr Szychowski
Recenzja – dr hab. Gracjan Szymczak


Postępowanie mgr. Wojciecha Lubertowicza
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Adam Mieczykowski, prof. UWM
Recenzja – dr hab. Katarzyna Myćka
Recenzja – dr hab. Miłosz Pękala


Postępowanie mgr. Grzegorza Pałki
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Piotr Biskupski
Recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz
Recenzja – dr hab. Adam Buczek
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej


Postępowanie mgr. Piotra Filka
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Andrzej Jungiewicz, prof. AM
Recenzja – dr hab. Kinga Firlej-Kubica
Recenzja – dr hab. Paweł Rydel


Postępowanie mgr Anny Boczar
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Recenzja – prof. dr hab. Maria Szwajger-Kułakowska
Recenzja – dr hab. Katarzyna Sokołowska


Postępowanie mgr Aleksandry Dąbek
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just
Recenzja – dr hab. Michał Drewnowski, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Piotr Sałajczyk


Postępowanie mgr Magdy Niedbała-Solarz
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja-prof.dr.hab.Henryka_Januszewska-Stańczyk
Recenzja-prof.dr.hab.Jerzy.Knetig
Recenzja-prof.dr.hab.Piotr_Kusiewicz
Zawiadomienie_obrona_rozprawy_doktorskiej-M.Niedbała-Solarz


Postępowanie mgr Weroniki Strugały
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Tadeusz Samerek
Recenzja – dr hab. Piotr Hausenplas, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Katarzyna Polonek, prof. AMP


Postępowanie mgr. Piotra Jaworskiego
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Łukasz Kwiatkowski, prof. AM w Łodzi
Recenzja – dr hab. Michał Szczepański
Recenzja – dr hab. Piotr Banasik
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Piotr Jaworski


Postępowanie mgr He Xu
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur
Recenzja – prof. dr hab. Tadeusz Samerek
Recenzja – dr hab. Maciej Mazurek
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – He Xu


Postępowanie mgr. Dominika Puka
Opis rozprawy doktorskiej PL
Opis rozprawy doktorskiej EN


Postępowanie mgr Natalii Jarząbek
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Ewa Murawska
Recenzja – dr hab. Urszula Janik-Lipińska, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Ewelina Zawiślak, prof. AM w Łodzi
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Natalia Jarząbek
data ostatniej zmiany: 07.05.2024 r.


Postępowanie mgr. Krzysztofa Musiała
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN


Postępowanie mgr. Dmytro Holovenko
Opis pracy doktorskiej PL
Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr hab. Marcin Zalewski
Recenzja – prof. dr hab. Piotr Zaleski
Recenzja – prof. dr hab. Wanda Palacz


Postępowanie mgr Nengyi Chen
Opis pracy doktorskiej PL

Opis pracy doktorskiej EN
Recenzja – dr hab. Marek Pilch, prof. AM w Katowicach
Recenzja – dr hab. Tomasz Głuchowski
Recenzja – prof. dr hab. Lilianna Stawarz


Postępowanie mgr. Pawła Malinowskiego
Opis_rozprawy_doktorskiej_PL
Opis_rozprawy_doktorskiej_EN
Recenzja-prof.dr.hab.Agata Zubel-Moc
Recenzja-dr_hab.Aldona Nawrocka-Woźniak
Recenzja-dr_hab.Artur Kroschel
data ostatniej zmiany: 04.04.2024 r.
Zawiadomienie_obrona_rozprawy_dr-Malinowski
data ostatniej zmiany: 15.05.2024 r.


Postępowanie mgr. Adriana Nowaka
Opis rozprawy doktorskiej PL
Opis rozprawy doktorskiej EN
Recenzja – prof. dr Jadwiga Kotnowska
Recenzja – prof. dr hab. Arkadiusz Kubica
Recenzja – dr hab. Zuzanna Elster, prof. UMFC
Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej – Adrian Nowak
data ostatniej zmiany: 23.04.2024 r.


Postępowanie mgr Justyny Woszczak
Streszczenie
data ostatniej zmiany: 20.12.2023 r.
Recenzja-dr hab. M.Moc
Recenzja-dr hab.Anna-Waluga
Recenzja-dr hab.E.Szczurko
data ostatniej zmiany: 29.04.2024 r.
Zawiadomienie_obrona_rozprawy_dr-Woszczak
data ostatniej zmiany: 15.05.2024 r.