Biuletyn Informacji Publicznej Akademii Muzycznej w Krakowie powstaje zgodnie z wytycznymi, ujętymi w obowiązujących przepisach.
Nawigacja w module BIP możliwa jest dzięki wykorzystaniu menu przedmiotowego lub modułu wyszukiwania.

Menu przedmiotowe
Ten sposób prezentacji zawartości Biuletynu Informacji Publicznej umożliwia wyszukiwanie treści za pomocą struktury tematycznej. Aby wybrać szukany obszar, wystarczy wybrać kursorem odnośnik i kliknąć w niego lewym przyciskiem myszy. W każdej chwili możliwy jest powrót do głównej witryny Biuletynu Informacji Publicznej poprzez kliknięcie odnośnika “Strona Główna” w menu w lewej części ekranu lub – alternatywnie – kliknięcie w logo BIP w nagłówku witryny.
Menu przedmiotowe zachowuje hierarchię informacji – elementy podrzędne są przesunięte w prawo w stosunku do nadrzędnego elementu menu.

Moduł wyszukiwania
Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie szukanych treści poprzez wpisanie frazy (liczby, wyrazu lub ich kombinacji) w polu, umieszczonym nad menu, oznaczonym piktogramem lupki i zatwierdzenie szukanych wartości klawiszem “Enter” na klawiaturze bądź kliknięciem lewym przyciskiem myszy w piktogram. Wprowadzony w pole wyszukiwania tekst jest wyszukiwany dokładnie w takiej formie, w jakiej został wprowadzony, należy więc zwrócić szczególną uwagę na jego poprawne sformułowanie.

W przypadku udanego wyszukiwania, na stronie wyników wyszukiwania wyświetlane są w formie listy wszystkie podstrony, zawierające szukaną frazę.
Jeśli informacji nie znaleziono, informacja zostanie wyświetlona w witrynie. Można wtedy ponowić wyszukiwanie, zmieniając brzmienie szukanej frazy.

Metryka dokumentu