Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie dr Marii Sławek
Wniosek – Maria Sławek
Skład Komisji Habilitacyjnej – Maria Sławek
Recenzja – prof. dr hab. Piotr Reichert
Recenzja – prof. dr hab. Marcin Murawski
Recenzja – prof. dr hab. Irena Żarnowska-Kuszewska
Recenzja – dr hab Szymon Krzeszowiec, prof. AM
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne

 


Postępowanie dr Krzysztofa Firlusa
Wniosek – Krzysztof Firlus
Skład Komisji Habilitacyjnej – Firlus Krzysztof
Recenzja – dr hab. Adam Bogacki, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Jan Kotula
Recenzja – dr hab. Tomasz Lisiecki
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Mysiński
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr Marii Shetty
Wniosek – Maria Shetty
Skład Komisji Habilitacyjnej – Shetty Maria
Recenzja – prof. dr hab. Jolanta Kukuła-Kopczyńska
Recenzja – dr hab. Błażej Maliszewski
Recenzja – dr hab. Lech Bałaban
Recenzja – dr hab. Michał Micker, prof. AM
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr Barbary Borowicz
Wniosek – Barbara Borowicz
Skład Komisji Habilitacyjnej – Barbara Borowicz
Recenzja – prof. dr hab. Marek Barański
Recenzja – prof. dr hab. Paweł Gusnar
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Łęgowski
Recenzja – dr hab. Grzegorz Wieczorek
Uchwała Komisji habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


 Postępowanie dr. Piotra Peszata
Wniosek – Piotr Peszat
Skład Komisji Habilitacyjnej – Piotr Peszat
Recenzja prof dr hab Stanisław Krupowicz
Recenzja prof dr hab Lidia Rydlewicz-Zielińska
Recenzja dr hab Tomasz Opałka
Recenzja dr hab Aleksander Nowak prof AM
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr. Tomasza Stolarczyka
Wniosek – Tomasz Stolarczyk
Skład Komisji Habilitacyjnej – Stolarczyk Tomasz
Recenzja – prof. dr hab. Roman Gryń
Recenzja – prof. dr hab. Wiesław Grochowski
Recenzja – dr hab. Marek Żwirdowski
Recenzja – dr hab. Sławomir Cichor
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne

 


Postępowanie dr. Tomasza Ślusarczyka
Wniosek – Tomasz Ślusarczyk
Skład Komisji Habilitacyjnej – Ślusarczyk Tomasz
Recenzja – dr hab. Konrad Boniński
Recenzja – dr hab. Maciej Łakomy, prof. AMP
Recenzja – dr hab. Mikołaj Zgółka
Recenzja – dr hab. Michał Mazurkiewicz, prof. AM
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne

 


Postępowanie dr. Karola Nepelskiego
Wniosek – Karol Nepelski
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Karol Nepelski
Recenzja – prof. dr hab. Sławomir Czarnecki
Recenzja – dr hab. Artur Kroschel, prof. AMP
Recenzja – dr hab. Aleksander Nowak, prof. AM
Recenzja – dr hab. Ignacy Zalewski
Decyzja Rady o odmowie nadania stopnia

 


Postępowanie dr Ewy Wójtowicz
Wniosek – Ewa Wójtowicz
Skład komisji habilitacyjnej – dr Ewa Wójtowicz
Recenzja_prof. dr hab. Ewa Kowalska-Zając
Recenzja_prof. dr hab. Anna Nowak
Recencja_dr hab. Danuta Popinigis
Recenzja_dr hab. Mikołaj Rykowski
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr. Macieja Hałonia
Wniosek – Maciej Hałoń
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Maciej Hałoń
Recenzja – prof. dr hab. Grzegorz Jurczyk
Recenzja – prof. dr hab. Bernard Maseli
Recenzja – dr hab. Miłosz Pękala, prof. UMFC
Recenzja – dr hab. Katarzyna Myćka
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr. Daniela Prajznera
Wniosek – Daniel Prajzner
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Daniel Prajzner
Recenzja – prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz
Recenzja – prof. dr hab. Sławomir Kamiński
Recenzja – dr hab. Susi Ferfoglia, prof. UPJPII
Recenzja – dr hab. Hanna Dys
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski
Wniosek-dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska
Recenzja – prof. dr hab. Anna Domańska
Recenzja – prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
Recenzja – dr hab. Piotr Jańczak, prof. ucz.
Recenzja – prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
Decyzja Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr. Macieja Zimki
Wniosek – Maciej Zimka
Skład Komisji Habilitacyjnej – dr Maciej Zimka
Recenzja – prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba
Recenzja – prof. dr hab. Ewa Grabowska-Lis
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Mądrawski
Recenzja – dr hab. Rafał Łuc
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr Marty Mołodyńskiej-Wheeler
Wniosek – Marta Mołodyńska-Wheeler
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Marta Mołodyńska-Wheeler
Recenzja – prof. dr hab. Magdalena Blum
Recenzja – prof. dr. hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Recenzja – prof. dr. hab. Laura Kluwak-Sobolewska
Recenzja – dr hab. Marcin Sikorski, prof. AMFN
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr. Macieja Adamczaka
Wniosek – Maciej Adamczak
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Maciej Adamczak
Recenzja – prof. dr hab. Jakub Stankiewicz
Recenzja – dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS
Recenzja – dr hab. Adam Kowalewski
Recenzja – dr hab. Rafał Sarnecki
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne


Postępowanie dr. Marcina Ślusarczyka
Wniosek – Marcin Ślusarczyk
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Marcin Ślusarczyk
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Główczewski
Recenzja – prof. dr hab. Paweł Gusnar
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk
Recenzja – dr hab. Maciej Sikała, prof. AMFN


Postępowanie dr. Damiana Lipienia
Wniosek – Damian Lipień
Skład Komisji habilitacyjnej – dr Damian Lipień
Recenzja – prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
Recenzja – prof. dr hab. Piotr Pyc
Recenzja – prof. dr hab. Roman Widaszek
Recenzja – dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. AMP
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
Uchwała Rady do Spraw Dyscypliny – Sztuki Muzyczne