Akademia Muzyczna w Krakowie na mocy art.  4 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. jest wyłączona od stosowania przepisów dotyczących ponownego wykorzystania informacji publicznej.