Metryka dokumentu

Organ wytwarzający:
Rektor

Opublikowane przez:
Wioletta Filar-Figlarska

Data wytworzenia:
1 września 2016

Data opublikowania:
18 lutego 2016

Status:
Obowiązuje

Informacja o ochronie danych osobowych – udostępnianie informacji publicznej: Informacja o ochronie danych osobowych – udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej niezamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie: 

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej AMKP udostępniana jest na pisemny wniosek składany na adres: rektor@amuz.krakow.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Św. Tomasza 43, Kraków 31-027.
  2. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności składania pisemnego wniosku.
  3. Informacja publiczna udostępniana jest również poprzez wyłożenie lub wywieszenie w zwyczajowo przyjętych miejscach w budynku AMKP (tablice informacyjne).

Ponowne wykorzystywanie informacji:

Informacja publiczna podlegająca udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie może być ponownie wykorzystana na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1446, z późn. zm.)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej pozyskanej z zasobów Uczelni może nastąpić pod warunkiem:
– poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Uczelni,
– poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.